Monday, January 2, 2012

ఘంటసాల - పి. సుశీల యుగళ గీతాలు 01
001. అ అమ్మ ఆ ఆవు అమ్మవంటిదే అది - రైతు బిడ్డ - 1971 - రచన: డా.సినారె
002. అంత కోపమైతె నేనెంత భాధ పడతానొ - అడుగుజాడలు - 1966 - రచన: డా. సినారె
003. అంతగా నను చూడకు వింతగాగురి చూడకు - మంచి మనిషి - 1964 - రచన: డా.సినారె
004. అందం ఉరికింది వయసుతో పందెం వేసింది - బంగారు సంకెళ్ళు - 1968 - రచన: ఆత్రేయ
005. అందం నీలో ఉందని అది అందుకొనే - మూగనోము - 1969 - రచన: దాశరధి
006. అందముగా ముచ్చటగా హాయి చిలుకునే - ఖడ్గ వీరుడు - 1962 (డబ్బింగ్) - రచన: ఆరుద్ర
007. అందమైన జీవితము అద్దాల సౌధము - విచిత్ర బంధం - 1972  - రచన: ఆత్రేయ
008. అందరికి తెలియనిది నీ అందంలో ఒకటుంది - ఆస్తిపరులు - 1966 - రచన: ఆత్రేయ
009. అందలం ఎక్కాడమ్మా అందకుండ - దాగుడుమూతలు - 1964 - రచన: ఆత్రేయ
010. అందాల అలివేణివీ ఇలపై అందిన గగనానివీ - చుట్టరికాలు - 1968 - రచన: డా. సినారె
011. అందాల జాబిల్లి పిలిచేనమ్మా - శభాష్ బేబి - 1972 - రచన: టి.పి. మహారధి
012. అందాల రాణివే నీవెంత జాణవే కవ్వించి - బొబ్బిలి యుద్ధం - 1964 - రచన: శ్రీశ్రీ
013. అక్కడ కాదు ఇక్కడ.. కవ్వించే కన్నులుంటే - నా తమ్ముడు - 1971 - రచన: ఆత్రేయ
014. అటు చల్లని వెలుగుల జాబిలి ఇటు - వాడే వీడు - 1973 - రచన: దాశరధి
015. అటు పానుపు ఇటు నువ్వు అటు జాబిలి - వింత కాపురం - 1968 - రచన: డా. సినారె
016. అడగక ఇచ్చిన మనసే ముద్దు - దాగుడుమూతలు - 1964 - రచన: ఆత్రేయ
017. అడిగానని అనుకోవద్దు చెప్పకుండ దాటేయద్దు - బాలరాజు కధ - 1970 - రచన: కొసరాజు
018. అడిగిన హృదయం పాడెను - పెళ్ళిపందిరి - 1966 (డబ్బింగ్) - రచన: రాజశ్రీ
019. అడిగినదానికి చెప్పి ఎదురాడక - ఇల్లరికం - 1959 - రచన: కొసరాజు
020. అడుగు అడుగులో మద మరాళములు తడబడి - వరకట్నం - 1969 - రచన: డా.సినారె
021. అదిగో నవలోకం వెలిసే మనకోసం - వీరాభిమన్యు - 1965 - రచన: ఆరుద్ర
022. అదే అదే అదే నాకు అంతు తెలియకున్నది - రాముడు భీముడు - 1964 - రచన: డా.సినారె
023. అదే నీవంటివి అదే నేవింటిని - సప్తస్వరాలు - 1969 - రచన: డా.సినారె
024. అద్దంలాటి చెక్కిలిచూసి ముద్దొస్తు - నిండు హృదయాలు - 1969 - రచన: డా.సినారె
025. అద్దంలో కనిపించేది ఎవరికి వారు - ప్రైవేటు మాష్టారు - 1967 - రచన: ఆత్రేయ
026. అనగనగా ఒక చిన్నది ఆకాశంలో ఉన్నది అక్కల పెళ్ళి - పెళ్ళికాని పిల్లలు - 1961 -రచన: ఆరుద్ర
027. అనగనగా ఒక మహరాజు - మాయని మమత - 1970 - రచన: డా.సినారె
028. అనగనగా ఒక రాజు అనగనగా ఒక రాణి - ఆత్మబంధువు - 1962 - రచన: డా. సినారె
029. అనిలతరళ కువలయ .. యారమితా వనమాలినా - భక్త జయదేవ - 1961 - రచన: జయదేవ కవి
030. అనురాగపు కన్నులలో నను దాచిన ప్రేయసివే - జై జవాన్ - 1970 - రచన: దాశరధి
031. అనురాగమాల విరిసింది అణువణువు - పచ్చని సంసారం - 1970 - రచన: డా. సినారె
032. అనురాగమిలా కొనసాగవలె లలనా హోయి - వాల్మీకి - 1963 - రచన: సముద్రాల సీనియర్
033. అనురాగరాశీ ఊర్వశీ నా ఆనందసరసీ ప్రేయసీ - శభాష్ పాపన్న - 1972 -  రచన: ఆరుద్ర
034. అన్నయ్య కలలే పండెను చెల్లాయి - ఆత్మీయులు - 1969 - రచన: డా. సినారె
035. అన్నీ మంచి శకునములే కోరిక తీరే - శ్రీ కృష్ణార్జున యుద్ధం - 1963 - రచన: పింగళి
036. అమ్మబాబు నమ్మరాదు ఈ రాలుగాయి - ఆత్మీయులు - 1969 - రచన: కొసరాజు
037. అమ్మమ్మమ్మమ్మ తెలిసిందిలే గుట్టు తెలిసిందిలే - లక్ష్మీ కటాక్షం - 1970 - రచన: డా. సినారె
038. అమ్మాయే పుడుతుంది అచ్చం అమ్మలాగే - మంచివాడు - 1974 - రచన: ఆత్రేయ
039. అయ్యిందయ్యో అయ్యిందయ్యో అమ్మయిగారి - సుపుత్రుడు - 1971 - రచన: కొసరాజు
040. అయ్యింది అయ్యింది అనుకున్నది - నిలువు దోపిడి - 1968 - రచన: ఆత్రేయ
041. అరెరెరెరె.... ఎట్టాగో వున్నాది ఓలమ్మీ ఏటేటో - దసరా బుల్లోడు - 1971 - రచన: ఆత్రేయ
042. అలాగే నీవు నిలుచుంటే ఇలగే నేను నిలుచుంటే - వీలునామా - 1965 - రచన: డా. సినారె
043. అలివేణీ నీ రూపము.. నను మరువని - రాజకోట రహస్యం - 1971 - రచన: డా.సినారె
044. అల్లరి చూపుల అందాల బాల నవ్వుల చిలికి - జై జవాన్ - 1970 - రచన: దాశరధి
045. అహా నా పెళ్ళియంట ఓహో  నా పెళ్ళియంట - మాయాబజార్ - 1957 - రచన: పింగళి
046. ఆ నవ్వుల కోసమే నేను కలలు కన్నాను - జమీందార్ - 1965 - రచన: డా. సినారె
047. ఆ మబ్బు తెరలలోన దాగుంది - పరువు ప్రతిష్ఠ - 1963 - రచన: శ్రీశ్రీ
048. ఆకలుండదు దాహముండదు నిన్ను చూస్తుంటే - మంచివాడు - 1974 - రచన: ఆత్రేయ
049. ఆకాశంలో హంసలమై హాయిగ ఎగిరే - గోవుల గోపన్న - 1968 - రచన: దాశరధి
050. ఆకాశవీధిలో అందాల జాబిలి వయ్యారి తారను - మాంగల్య బలం - 1959 - రచన: శ్రీశ్రీ
051. ఆకాశవీధిలో దడదడ ఉరుములు (బిట్) - మాంగల్య బలం - 1959 - రచన: శ్రీశ్రీ
052. ఆటల పాటల మాటల - మారని మనసులు - 1965 (డబ్బింగ్) - రచన: వడ్డాది
053. ఆడవాళ్ళ కోపంలో అందమున్నది - చదువుకున్న అమ్మాయిలు - 1963 - రచన: ఆరుద్ర
054. ఆడవే జలకమ్ములాడవే ఆడవే - విచిత్ర కుటుంబం - 1969 - రచన: డా. సినారె
055. ఆడుచూ ఉందాం హాయిగా - మాయా మందిరం - 1968 (డబ్భింగ్) - రచన: ఆరుద్ర
056. ఆడుతు పాడతు పనిజేస్తుంటే - తోడికోడళ్ళు - 1957 - రచన: కొసరాజు
057. ఆనంద భావవీధి పోదాం - ప్రేమ మనసులు - 1969 (డబ్బింగ్) - రచన: అనిసెట్టి
058. ఆనందమె గాదా మధువులు జల్లులుగా - నువ్వే - 1967 (డబ్బింగ్) - రచన: అనిసెట్టి
059. ఆనందమౌనమ్మా అపరంజి బొమ్మ - శకుంతల - 1966 - రచన: సముద్రాల సీనియర్
060. ఆనాటి మానవుడు ఏమి చేశాడు - సుమంగళి - 1965 - రచన: ఆత్రేయ
061. ఆశలతో ఆడెనే నా యెదయే ఊగెనే - పెళ్ళంటే భయం - 1967 (డబ్బింగ్) - రచన: శ్రీశ్రీ

                            

                                              0 comments: