Thursday, December 22, 2011

ర - పాటలు
రంకులు మానుము మర్కాట (పద్యం) - మాధవపెద్ది - శ్రీ కృష్ణాంజనేయ యుద్ధం - 1972
రంగ భజే రంగ భజే పుండరీక వరద - ఉడుతా సరోజిని - భక్త విజయం - 1960 (డబ్బింగ్)
రంగని సేవ జేయుచు విరాగిగా నుండెడు ( పద్యం) - ఘంటసాల - భక్త తుకారాం - 1973
రంగరంగేళి సుఖాలను తేలి రావోయి మధురమీ రేయి  - పి.సుశీల - భార్యా భర్తలు - 1961
రంగా పశులవలె వ్యామోహము - ఘంటసాల బృందం - సతీ సక్కుబాయి - 1965
రంగా రంగయనండి రంగా రంగ - ఘంటసాల బృందం - సతీ సక్కుబాయి - 1965
రంగా రంగా నా ఆశతీరే దారే కనిపించె - పి. సుశీల - సతీ సక్కుబాయి - 1965
రంగారు బంగారు చెంగవులు ధరించు (పద్యం) - ఘంటసాల - లవకుశ - 1963
రంగురంగుల పూలు నింగిలోనే - పి. సుశీల,ఘంటసాల - విచిత్ర కుటుంబం - 1969
రంగుల రాట్నమై అఖపరంపరలన్ బ్రమించు (పద్యం) - ఘంటసాల - కీలుబొమ్మలు - 1965
రంగులు రంగులు రంగులు - పి.సుశీల, ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి - పిడుగు రాముడు - 1966
రంగైన రవ్వనురా బంగరు మువ్వనురా నీపైన మోహము - పి. సుశీల - చింతామణి - 1956
రంగేళీ లీలల నా రాజా నీ మోజైన మోజుర ఈ రోజా - ఎస్. జానకి - బికారి రాముడు - 1961
రంజన చెడి పాండవులరిభంజనలై విరటు(పద్యం) - ఘంటసాల - తెనాలి రామకృష్ణ - 1956
రంజు రంజు రంజు బలే రాంచిలకా  - పిఠాపురం, స్వర్ణలత - ఆత్మబలం - 1964
రండయ్య పోదాము మనము లేచి రండయ్య  - ఘంటసాల బృందం - రోజులు మారాయి - 1955
రండయ్యా రండయ్యా పిన్నలు (బుర్రకధ) - ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి బృందం - బంగారు సంకెళ్ళు - 1968
రండి రండి చేయి కలపండి గుండె - ఘంటసాల బృందం - విశాల హృదయాలు - 1965
రండిరండి పిల్లల్లారా ..తీపిమిఠాయి తెలుగు - ఘంటసాల - అన్నాతమ్ముడు - 1958
రండోయి రండి పిల్లలు చూడండోయి తమ్ములు - పిఠాపురం - పరివర్తన - 1954
రంతుల్ మానుము మర్కటాధమా (పద్యం) - మాధవపెద్ది - విష్ణుమాయ - 1963
రంభా ఊర్వశి తలదన్నే రమణీలలామ - ఘంటసాల,పి. సుశీల - వీరాభిమన్యు - 1965
రకరకాలపూలు అహా రంగురంగుల పూలు - పిఠాపురం - బండరాముడు - 1959
రక్త సంబందం ఇదే రక్తసంబంధం హృదయాలను - ఘంటసాల - రక్త సంబంధం - 1962
రగిలింది విప్లవాగ్ని ఈరోజు - ఎస్.పి. బాలు బృందం - అల్లూరి సీతారామరాజు - 1974
రగిలే రసవీణా రాగాలు పలికేను నీ సన్నిధాన - పి.సుశీల - అదృష్టదేవత - 1972
రగులుతుంది రగులుతుంది - మాధవపెద్ది, జమునారాణి - అన్నాతమ్ముడు - 1958
రఘుకుల రాఘవ రాజారాం పరమ - ఘంటసాల - భాగ్యవంతులు - 1962 (డబ్బింగ్)
రఘుకులవారధి సోమా రామ దయ - మల్లిక్ - శ్రీరామాంజనేయ యుద్ధం - 1958
రఘుకులేశ్వరులు మా రామ (పద్యం) - మాధవపెద్ది - వినాయక చవితి - 1957
రఘుపతిరాఘవ రాజా రాముని - ఎస్. జానకి - దశావతారములు - 1962 (డబ్బింగ్)
రణము మారణ మరణ (పద్యం) - మాధవపెద్ది - మహాభారతం - 1963 (డబ్బింగ్)
రతిచేతి రాచిల్క రతనాల మొలకా ( పద్యం) - మంగళంపల్లి - పల్నాటి యుద్ధం - 1966
రత్నములవంటి అష్ట భార్యలకు (పద్యం) - ఘంటసాల - శ్రీ కృష్ణ విజయం - 1971
రత్నాల తీవెలతోడ వజ్రాల కోవెల - యు. సరోజిని, శ్రీదేవి - పల్లెటూరి పిల్ల - 1950
రధమునందెన్ని చిత్రంపు (పద్యం)  - మాధవపెద్ది - శ్రీకృష్ణరాయబారం - 1960
రధారూఢో గచ్ఛిన్  ( శ్లోకం ) - మల్లిక్ - శ్రీ జగన్నాధ మహత్యం - 1955 (డబ్బింగ్)
రమణీ ఓ రమణీ నా తప్పు మన్నింప(పద్యం) - ఘంటసాల - శ్రీ కృష్ణ విజయం - 1971
రమ్మంటె గమ్మనుంటాడంద - పి. సుశీల,ఘంటసాల - మైనరు బాబు - 1973
రమ్మంటె రాడు పెద - ఎస్.జానకి, ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి బృందం - పంతాలు పట్టింపులు - 1968
రమ్మంటె వచ్చారు అమ్మాయిగారు - పి.బి. శ్రీనివాస్,జిక్కి - అత్తా ఒకింటి కోడలే - 1958
రమ్మంటే రావేమిరా నా రాజా రతిరాజ - పి.సుశీల బృందం - పల్నాటి యుద్ధం - 1966
రమ్మంటే వచ్చానయ్యా పొమ్మంటే - ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి - దేవుని గెలిచిన మానవుడు - 1967
రమ్మంది లేత వలపు వినబడలేదా - ఎస్. జానకి - పక్కలో బల్లెం - 1965
రమ్మని సైగ చేయగా చేరిన చిన్నారీ - ఘంటసాల,పి.లీల - భాగ్యవంతులు - 1962 (డబ్బింగ్)
రవికుల భూషణ రామా పాహి - ఏ.పి. కోమల - శ్రీరామాంజనేయ యుద్ధం - 1958
రవ్వలనవ్వుల రాజకుమారి నా నవజీవన - ఘంటసాల, పి. సుశీల - అగ్గి వీరుడు - 1969
రవ్వా రంగుల గువ్వా ఓ జమిలిమీటు మువ్వా - పిఠాపురం,పి.లీల - వేగుచుక్క - 1957
రసికరాజ తగువారముకామా అగడుసేయ తగవా - ఘంటసాల - జయభేరి - 1959
రసికరాజమణిరాజిత సభలో - పి.లీల,రత్నం - మహాకవి కాళిదాసు - 1960
రా రా రమ్మంటె రావేమిరా మాటాడు బొమ్మ - ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి - ఇద్దరు మొనగాళ్ళు - 1967
రా రా రా అంది వెన్నెల కూ కూ కూ అంది కోయిల - ఎస్.జానకి - అందం కోసం పందెం - 1971
రా వెన్నెల దొరా కన్నియను చేర రా - పి. సుశీల,ఘంటసాల - లక్ష్మీ కటాక్షం - 1970
రాక రాక వచ్చావు చందమామ లేక లేక నవ్వింది కలువభామ - జిక్కి - అర్ధాంగి - 1955
రాక రాక వచ్చావు మావ వేచి వేచి ఉన్నది భామ - వాణీ జయరాం - దీక్ష - 1974
రాక రాక వచ్చావు రంభలాగ ఉన్నావు - ఎస్.పి.బాలు, పి.సుశీల - బడిపంతులు - 1972
రాకు రాకు నా జోలికి రాకు నీమాటంటె నాకు - మాధవపెద్ది, టి.సత్యవతి - ఉమాసుందరి - 1956
రాక్ రాక్ రాక్ రాక్ అండ్ రోల్ షేక్ - చంద్రబాబు, వి.ఎన్. సుందరం - పతిభక్తి - 1958 (డబ్బింగ్)
రాక్షసులను చంపి భూమి (పద్యం) - ఘంటసాల - శ్రీ కృష్ణాంజనేయ యుద్ధం - 1972
రాగదే నా - పిఠాపురం,జిక్కి, ఎస్.జానకి, టి.జి.కమలదేవి - వీర ప్రతాప్ - 1958 (డబ్బింగ్)
రాగమయం అనురాగమయం యీ జగమే - ఎస్.పి. బాలు,పి.సుశీల - శ్రీరామ కధ - 1969
రాగమయీ రావే అనురాగమయీ రావే రాగమయీ - ఘంటసాల - జయభేరి - 1959
రాగము నిలిపేవా అనురాగము - ఘంటసాల,పి.సుశీల - కొండవీటి సింహం (డబ్బింగ్) - 1969
రాగము రానీయవే అనురాగము - ఘంటసాల - వయ్యారి భామ - 1953
రాగమే రాగమే అనురాగమే - పి.బి. శ్రీనివాస్, పి.సుశీల - విప్లవ వీరుడు - 1961 (డబ్బింగ్)

     1 వ పేజి    2 వ పేజి    3 వ పేజి    4 వ పేజి0 comments: