Saturday, March 10, 2012

ఘంటసాల ఏకగళ గీతాలు 09
482. బిడ్డమనసు తపించువేళ పెద్ద మనసు - రాజ ద్రోహి - 1965 (డబ్బింగ్)
483. బిత్తరపోతావు ఎందుకే ఓ పిల్లా తత్తరపడతావు - శభాష్ సూరి - 1964
484. బిరుదులున్నా పదవులున్నా సిరిసంపద ( సాకీ ) - కోడలు దిద్దిన కాపురం - 1970
485. బీడులేని గూడులేని దాసరి నీడలేకయే చరించు దిమ్మరి - పతిభక్తి - 1958 (డబ్బింగ్)
486. బుగ్గల్లో గులాబి రంగు నాదే నాదే నీ కన్నుల్లో  - భలే మాష్టారు - 1969
487. బుద్ధుడున్న ధాత్రినే పోర్ పూజ్యగాంధీ  - రక్త తిలకం - 1964 (డబ్బింగ్)
488. బులి బులి ఎర్రని బుగ్గలదానా చెంపకు - శ్రీమంతుడు - 1971
489. బేలవుగా కనజాలవుగా జీవులలో గల కీలకము కనజాలవుగా - టింగ్ రంగా - 1952
490. బొంది ఇచ్చినోళ్ళు మనకు ఇరువురన్నా - దోపిడి దొంగలు - 1968 (డబ్బింగ్)
491. బొమ్మని చేసి ప్రాణము పోసి ఆడేవు నీకిది వేడుకా - దేవత - 1965
492. బ్రతుకింతే కాదా సుఖదు:ఖాల గాధ - కోడరికం - 1953
493. బ్రతుకు పూలబాట కాదు అది పరవశించి పాడుకొనే  - భార్యా బిడ్డలు - 1972
494. బ్రతుకే చీకటాయే తనువే భారమాయే - మేనకోడలు - 1972
495. భలే మంచిరోజు పసందైన రోజు వసంతాలు పూచే నేటి - జరిగిన కధ - 1969
496. భళిరా మాయాలోలా శౌరి ఊహాతీతము - తారాశశాంకము - 1969
497. భారతదేశపు పుణ్య క్షేత్రములు  - మాయా మశ్చీంద్ర - 1961 (డబ్బింగ్)
498. భారతభూమికి దివ్యాభరణము ఉత్తమ స్త్రీ - పతియే ప్రత్యక్ష దైవం - 1959 (డబ్బింగ్)
499. భారతమాత వీరపుత్రుడీ - సామ్రాట్ పృధ్వీరాజ్(డబ్బింగ్ ) - 1962
500. మంచి తరుణమురా నారదా  - శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం -1964
501. మంచి పెంచవయ్యా మా మనసు - శభాష్ సత్యం - 1969
502. మంచితనానికి తావే లేదు మనిషిగ మసలే  - బంగారు కలలు - 1974
503. మంచితనానికి ఫలితం వంచన మనిషికి మిగిలేది ఏమిటి - బాంధవ్యాలు - 1968
504. మంచిని మరచి వంచన నేర్చి నరుడే ఈనాడు వానరుడైనాడు - ఒకే కుటుంబం - 1970
505. మందోయమ్మ మందు ఒక్క మాత్రతో సర్వ రోగాలు - కాంభోజరాజు కధ - 1967
506. మత్తువదలరా నిద్దుర మత్తు - శ్రీ కృష్ణపాండవీయం - 1966
507. మది తలచెదనే కోరి కొలిచెదనే - శ్రీరామ భక్త హనుమాన్ - 1958 (డబ్బింగ్)
508. మదిలో మౌనముగా కదలె మధుర వీణా మదిలో - శకుంతల - 1966
509. మదిలో వ్యధలే రగిలేనా విధికీ బ్రతుకే బలియేనా - మరపురాని తల్లి - 1972
510. మధుర ప్రేమను కానుక ఇచ్చి  - ప్రాయశ్చిత్తం - 1962 (డబ్బింగ్)
511. మధురము శివమంత్రం మహిలో మరువకే - కాళహస్తి మహత్యం - 1954
512. మధురమైన జీవితాల కధ ఇంతేనా ప్రేమికులకు - అమరశిల్పి జక్కన - 1964
513. మన దారి కనిపించెరా - బృందం - సామ్రాట్ పృధ్వీరాజ్(డబ్బింగ్ ) - 1962
514. మనలో మనకు భేధం తెచ్చే మాయాలోకంరా - ఇద్దరు కొడుకులు - 1962 (డబ్బింగ్)
515. మనవి సేయవే మనసార చెలికి నాదు - రేచుక్క పగటిచుక్క - 1959
516. మనసార నమ్మిన మగని నీలాపనిందల (సాకీ) - శాంతి నివాసం - 1960
517. మనసు గతి ఇంతే మనిషి బ్రతుకింతే - ప్రేమనగర్ - 1971
518. మనసు నీదే మమత నాదే నాదానవే నే నీ వాడనే - చిరంజీవులు - 1956
519. మనసున మనసై బ్రతుకన బ్రతుకై తోడొకరుండిన - డాక్టర్ చక్రవర్తి - 1964
520. మనసున వెన్నెల కాయునుగా - స్త్రీ జీవితం - 1962 (డబ్బింగ్)
521. మనసున స్వార్ధం వీడరా మానవ - మనసు మమత - 0000
522. మనిషి తలచుకుంటే గిరులు ఝరులుగా పొంగవా అవని - భలే మొనగాడు - 1968
523. మనిషి మనిషి కి తేడా ఉంది తేడాలో - పాప కోసం - 1968
524. మనిషైతే మనసుంటే కనులు కరగాలిరా కరిగి - అమాయకుడు - 1968
525. మమతలు లేని మనుజులలోన ఎవరికి ఎవరో తండ్రి - గాలిమేడలు - 1962
526. మరదల పిల్ల ఎగిరిపడకు గడసరి పిల్లా ఉలికి పడకు - గండికోట రహస్యం - 1969
527. మల్లికార్జునుడు వెలసిన శ్రీశైల - శ్రీ శైల మహత్యం - 1962 (డబ్బింగ్)
528. మల్లియలారా మాలికలారా మౌనముగా - నిర్దోషి - 1967
529. మల్లెపూలు జడలో చుట్టి ఉల్లిపూల (బిట్) - నిండు దంపతులు - 1971
530. మహత్మా జోహార్ జోహార్ ధన్యాత్మా జోహర్ - పల్లెటూరి పిల్ల - 1950
531. మహాశక్తిమంతులైనా నిజము తెలియలేరయ్యో నిజం - చెంచులక్ష్మి - 1958
532. మహిమగల హిమాద్రి మీద పడి నిల్చితి - రక్త తిలకం - 1964 (డబ్బింగ్)
533. మహేశా పాపవినాశా కైలాసవాసా ఈశా నిన్ను - కాళహస్తి మహత్యం - 1954
534. మాటే జీవిత లక్ష్యం మాటే మానవ ధర్మం - రుణాను బంధం - 1960
535. మాతా జగన్మాతా ఓ మాతా జగన్మాతా - గులేబకావళి కథ - 1962
536. మాధవా మౌనమా సనాతనా - శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం -1964
537. మానవుడా ఓ మానవుడా విన్నావా ఇది - పెత్తందార్లు - 1970
538. మానవుడే మహనీయుడు శక్తియుతుడు యుక్తిపరుడే - బాల భారతం - 1972
539. మారుతుందోయి ధర్మము యుగయుగమ్ముల - గృహప్రవేశం - 1946
540. మిగిలింది నేనా బ్రతుకిందుకేనా మరచేవా ఎడబాసి - చిరంజీవులు - 1956
541. మిడిసి పడకు మిడిసి పడకు అత్తకూతురా ముందు ముందు - ఆస్తిపరులు - 1966

              0 comments: