Friday, December 9, 2011

ఖ - పాటలు


ఖగపతి అమృతము తేగా భుగ (పద్యం) - మాధవపెద్ది - వరకట్నం - 1969
ఖుషీ ఖషీగా నవ్వుతూ చెలాకి  - ఘంటసాల, పి. సుశీల - ఇద్దరు మిత్రులు - 1961
ఖుషీ ఖుషీగా నాతో రావే ఇది హుషారు - పి.బి. శ్రీనివాస్, స్వర్ణలత - అనురాగం - 19630 comments: