Thursday, December 22, 2011

బ - పాటలు
బాధలే తీరేగా సాధ్వికి బంధము - పి.బి. శ్రీనివాస్ - సతీ సక్కుబాయి - 1965
బాధలో పడి తూలితిని నేనో సఖా  - పి. సుశీల - సంపూర్ణ రామాయణం - 1961
బానిసలం బానిసలం భారతనారి మగువ - పి. భానుమతి బృందం - గృహప్రవేశం - 1946
బానిసలంచు పాండవుల ప్రాణముతోడిడ (పద్యం) - మాధవపెద్ది - వీరాభిమన్యు - 1965
బాపూ చూశావా నీ దేశం నువ్వు కలలుగన్న మాదేశం - పి.సుశీల - భాగ్యవంతుడు - 1971
బాబు నిదురించవోయీ నీ తల్లి నేనై లాలింతునోయీ - పి. సుశీల - తోబుట్టువులు - 1963
బాబు నిద్దురపోరా మా బాబు నిద్దురపోరా - పి. సుశీల - మా బాబు - 1960
బాబు నిద్దురపోరా మా బాబు నిద్దురపోరా - పి. సుశీల - మా బాబు - 1960
బాబుల్లగా బాగా బాగా బతకాలనుకుంటే - ఎస్.పి. బాలు బృందం - నీతి నిజాయితీ - 1972
బాబూ నిదురపోరా నా బాబూ నిదురపోరా - ఘంటసాల - అమ్మాయిపెళ్ళి - 1974
బాబూ పహరా హుషార్ అయ్యా  - ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి - యమలోకపు గూఢాచారి - 1970
బాబూ బిరాన కనుపించరా - ఎస్. జానకి - శ్రీ సింహాచల క్షేత్ర మహిమ - 1965
బాబూ వినరా అన్నాతమ్ముల కధ (విషాదం) - ఘంటసాల - పండంటి కాపురం - 1972
బాబూ వినరా అన్నాతమ్ముల కధ (సంతోషం) - ఘంటసాల బృందం - పండంటి కాపురం - 1972
బాలగోపాల మా ముగ్ధరా కృష్ణా పరమకల్యాణగుణ - పి. సుశీల - దొంగ రాముడు - 1955
బాలలార రండి భావి పౌరుల్లారా రండి - జిక్కి బృందం - సిసింద్రీ చిట్టిబాబు - 1971
బాలా నువ్వెవ్వరే (మోహినీభస్మాసుర - నాటకం) - మాధవపెద్ది,స్వర్ణలత బృందం - తోడూ నీడ - 1965
బాలాయే నీలావపుశే నవకింకిణీక ఛాయాభి ( పద్యం) - పి. భానుమతి - చింతామణి - 1956
బాలు ప్రహ్లాదు మొరవిని యేలినావు (పద్యం) - వైదేహి - దైవబలం - 1959
బావంటే బావ బలే మంచి బావ వేషాలు చూపించే - కె.జమునారాణి బృందం - భాగ్యదేవత - 1959
బావను మెప్పించాలి తనదే తప్పని - కృష్ణవేణి - మనదేశం - 1949
బావా ఎప్పుడు వచ్చితీవు (పద్యం) - ఘంటసాల - శ్రీ కృష్ణావతారం - 1967
బావా ఎప్పుడు వచ్చితీవు సుఖులే  (పద్యం) - ఘంటసాల - సంతానం - 1955
బావా ఓ వసుదేవ చెల్లెలు బహిప్రాణం (పద్యం) - మాధవపెద్ది - కృష్ణలీలలు - 1959
బావా కొత్తగ జెప్పనేమిటికి నీ ప్రఙ్ఞా విశేషము (పద్యం) - ఘంటసాల - ప్రమీలార్జునీయం - 1965
బావా బావ బంగారు బావ మరదలి - కె. జమునారాణి - మంచిరోజులు వస్తాయి - 1963
బావా బావా పన్నీరు బావకు మరదలు - పి. సుశీల,పద్మనాభం - పాండవ వనవాసం - 1965
బావా యెప్పుడు వచ్చితీవు (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య - శ్రీ కృష్ణరాయబారం - 1960
బావా వెర్రివాడా నీకు దొరికెను గుర్రపు నాడా - జిక్కి - దాంపత్యం - 1957
బాసచేసి మాల వెయ్య బోయే  - జిక్కి బృందం - అనగనగా ఒక రాజు (డబ్బింగ్) - 1959
బిడియమా మనలో ప్రియతమా సఖా - వక్కలంక సరళ - రక్షరేఖ - 1949
బిడియమాయెనే సఖి - శూలమంగళం రాజ్యలక్ష్మి,పి.లీల - కవల పిల్లలు - 1964 (డబ్బింగ్)
బిడియమేలా ఓ చెలి పిలిచె నిన్నే కౌగిలి - ఘంటసాల, పి. సుశీల - ఆదర్శకుటుంబం - 1969
బిడ్డమనసు తపించువేళ పెద్ద మనసు - ఘంటసాల - రాజ ద్రోహి - 1965 (డబ్బింగ్)
బిత్తరపోతావు ఎందుకే ఓ పిల్లా తత్తరపడతావు - ఘంటసాల - శభాష్ సూరి - 1964
బియ్యే చదువులు చదివిననేమి - ఎస్.పి. బాలు, ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి - ఆడజన్మ - 1970
బిరుదులున్నా పదవులున్నా ( సాకీ ) - ఘంటసాల - కోడలు దిద్దిన కాపురం - 1970
బీడులేని గూడులేని చిన్నది - మాధవపెద్ది బృందం - పతిభక్తి - 1958 (డబ్బింగ్)
బీడులేని గూడులేని దాసరి నీడలేకయే చరించు దిమ్మరి - ఘంటసాల
బీదల రోదన వినవా నిరుపేదల వేదన కనవా ఓ కానని దైవం - జిక్కి - ఏది నిజం - 1956
బీభత్స బిరుదమ్ము వెలయించి అంగరాపర్ణుని (పద్యం) - ఘంటసాల - ప్రమీలార్జునీయం - 1965
బుగ్గల్లో గులాబి రంగు నాదే నాదే నీ కన్నుల్లో  - ఘంటసాల - భలే మాష్టారు - 1969
బుగ్గి ఐనది నాదు ముత్తయిదువు ( పద్యం) - ఎస్. జానకి - పల్నాటి యుద్ధం - 1966
బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా మంచి బుద్దొచ్చెనా - మాధవపెద్ది - అత్తా ఒకింటి కోడలే - 1958
బుద్ధుడున్న ధాత్రినే పోర్ పూజ్యగాంధీ  - ఘంటసాల - రక్త తిలకం - 1964 (డబ్బింగ్)
బుధ్దుడు ఏసు గాంధీ పుట్టిన - మాధవపెద్ది - పెళ్ళంటే భయం - 1967 (డబ్బింగ్)
బులి బులి ఎర్రని బుగ్గలదానా చెంపకు - ఘంటసాల - శ్రీమంతుడు - 1971
బుల్ బుల్ బ్యూటీ వయ్యారి మైడియర్ ప్యారీ  - ఘంటసాల బృందం - దీక్ష - 1974
బుల్లెమ్మా ముందుచూపు కొంచెముంటె - జిక్కి,ఘంటసాల - రేపు నీదే - 1957
బుల్లెమ్మా సౌఖ్యమేనా ఏం బుల్లెమ్మా - ఘంటసాల, పి. సుశీల - కదలడు వదలడు - 1969

                                                   0 comments: