Saturday, March 10, 2012

ఘంటసాల ఏకగళ గీతాలు 04
181. ఓం నాదబిందు కళాధరి ఓం ఆదిశక్తి - సతీ సావిత్రి - 1978
182. ఓం శివాయ నమహ: ఓం శివ - పరమానందయ్య శిష్యుల కథ - 1966
183. ఓంకారమై ధ్వనించు నాదం దాని - తలవంచని వీరుడు - 1957 (డబ్బింగ్)
184. ఓహొ పెళ్ళామా నా ముద్దుల పెళ్ళామా - నిన్నే పెళ్ళాడతా - 1968
185. ఓహో కార్మికా ఓహోహో సాధకా - శభాష్ రంగా - 1967 (డబ్బింగ్)
186. ఓహో గగనతారా నామాట వినరాదా తెర - చిత్తూరు రాణి పద్మిని - 1963 (డబ్బింగ్)
187. ఓహో తమరేనా చూడవచ్చారు చూసి ఏం చేస్తారు - కన్నెమనసులు - 1966
188. ఓహో నిశాసుందరీ సుధామాధురీ - మైరావణ - 1964
189. ఓహో మేఘసఖా ఒకచో ఆగేవో నాతో పగదాల్చి - కధానాయకడు కధ - 1965 (డబ్బింగ్)
190. కంటిచూపు చెపుతోంది కొంటె నవ్వు చెపుతోంది - జీవిత చక్రం - 1971
191. కనుగొనగలనో లేనో కనుగొనగలనో లేనో  - పాతాళ భైరవి - 1951
192. కనుముసినా కనిపించే నిజమిదేరా  - సంతానం - 1955
193. కనులు కనులు కలిసెను కన్నె వయసు పిలిచెను - మురళీకృష్ణ - 1964
194. కన్నవారి కన్నీరును తుడిచే తనయుని - రాజకోట రహస్యం - 1971
195. కన్నీటిలోన రగిలింది జ్వాల నీలోన లోలోన - పెద్దలు మారాలి - 1974
196. కన్నీరు మున్నీరుగా పౌరులా - దశావతారములు - 1962 (డబ్బింగ్)
197. కన్నులందు వెన్నెలలూగు కదలినంత - వీర పుత్రుడు - 1962 (డబ్బింగ్)
198. కన్నులతో పలికేటి  - మాంగల్యమే మగువ ధనం - 1965 (డబ్బింగ్)
199. కన్నులలో నీ రూపం హృదయంలో - పట్టుకుంటే లక్ష - 1971
200. కరిమకరుల సంగ్రామము ఘోరము కరము (గజేంద్రమోక్షము) - భక్త అంబరీష - 1959
201. కరుణాలవాలా ఇదు నీదు లీల అంతయును వింత - చెంచులక్ష్మి - 1958
202. కల ఇదని నిజమిదని తెలియదులే బ్రతుకింతేనులే - దేవదాసు - 1953
203. కలకానిది విలువైనది బ్రతుకు  - వెలుగు నీడలు - 1961
204. కలగంటివా చెలి కలగంటివా కలలొన - ఉమా చండీ గౌరీ శంకరుల కధ - 1968
205. కలయో వైష్ణమ మాయయో  - శ్రీ కృష్ణ లీల - 1971 (డబ్బింగ్)
206. కలలు పండెను నాలో ఎంత - మా అన్నయ్య - 1966 (డబ్బింగ్)
207. కలలోన నా తాత కనిపించినాడు కలతగా నలతగా - తాళిబొట్టు - 1970
208. కలలోననైన నవ్వులకైన ఏనాడు  - సత్య హరిశ్చంద్ర - 1965
209. కళ్ళు కళ్ళు కలిసాయామ్మా - కోటీశ్వరుడు - 1970 (డబ్బింగ్)
210. కళ్ళు తెరచి చూచుకోండయా - మాయని మమత - 1970
211. కవి కలముకు శిల్పి ఉలికి కళ కుంచెకు ముమ్మాటికి   - టింగ్ రంగా - 1952
212. కస్తురీ తిలకం లలాటఫలకే వక్షస్ధలే కౌస్తుభం - చింతామణి - 1956
213. కస్తూరి తిలకం లలాటఫలకే -  సప్తస్వరాలు - 1969
214. కస్తూరి రంగ రంగా చిన్నారి కావేటి రంగ రంగా (జోలపాట) - జమీందార్ - 1965
215. కానరార కైలాస నివాస పాలేందుధరా - సీతారామ కల్యాణం - 1961
216. కానరావయ్య కావరావయ్యా గౌరీశ కైలాసవాస - వీర పూజ - 1968
217. కానలకేగి కాంతను బాసి .. జగదభిరామా (బిట్) - రామాలయం - 1971
218. కానివేళల తలొంచరా కొరగాని వేళయని - వీర భాస్కరుడు - 1959
219. కారు చీకటిమూసె బ్రతుకు ఎడారి తల్లి - కుంకుమరేఖ - 1960
220. కారులో షికారుకెళ్ళే పాలబుగ్గల పసిడి చానా  - తోడికోడళ్ళు - 1957
221. కాలం మారుతుంది చేసిన గాయాలు మాన్పుతుంది - కన్నతల్లి - 1972
222. కాలమే విధి రూపము మానవాళికి దీపము శోకమైనా - భలే అబ్బాయిలు - 1969
223. కాశీ వెళ్ళబోతే ఓ పడచు వెంటపడెనే నెరజాణ - యెవరా స్త్రీ - 1966 (డబ్బింగ్)
224. కిలకిల నగవుల నవమోహనీ ప్రియకామినీ - వసంతసేన - 1967
225. కిలాడి దొంగా డియో డియో నీ లలాయి అల్లరికి డియో - బందిపోటు దొంగలు - 1969
226. కుండకాదు కుండకాదు చినదానా నా గుండెలదరగొట్టినావే - భాగ్యచక్రం - 1968
227. కుడి ఎడమైతే పొరబాటు లేదోయి ఓడిపోలేదోయి - దేవదాసు - 1953
228. కొండపై నిండుగా కొలువున్న మాతల్లి  - అగ్ని పరీక్ష - 1970
229. కొనియాడవే మదిని లలనా - శ్రీ వల్లీ కల్యాణం - 1962 (డబ్బింగ్)
230. కోతియే గంభీర వార్మిధి కుప్పిగంతిగ - సంపూర్ణ రామాయణం - 1972
231. గాంధి పుట్టిన దేశమా ఇది నెహ్రు కోరిన సంఘమా - పవిత్రబంధం - 1971
232. గాంధీ పుట్టిన దేశమురా ఇది గౌతమ బుద్ధుని (సాకీ) - బందిపోటు దొంగలు - 1969
233. గాలికన్నా కోలకన్నా పదాబిరాన సరి కనక జగాన - కీలుగుఱ్ఱం - 1949
234. గురుకులమున గడపిన కాలం కనులముందు  - బలరామ శ్రీకృష్ణ కధ - 1970 (డబ్బింగ్)
235. గురుతార చూడరా ఓ నరుడా గురి  - వీర భాస్కరుడు - 1959
236. గురువయ్య సెప్పేటి సరికొత్త యేదం - దేవుని గెలిచిన మానవుడు - 1967
237. గూడులేదని నీడలేదని ఏడవకురా బాబు ఆకాశమే నీ తండ్రి - భాగ్యవంతుడు - 1971
238. గెలిచిందెవారు ఓడిందెవరు విధి ఆడించిన - రైతే రాజు - 1972
239. గొప్పోళ్ళ చిన్నది గువ్వల్లె ఉన్నది - కొడుకు కోడలు - 1972
240. గోకులాన్ని వదలి గోపాలుడే - శ్రీ కృష్ణ లీల - 1971 (డబ్బింగ్)

             0 comments: