Saturday, March 10, 2012

ఘంటసాల ఏకగళ గీతాలు 02
061. ఆవేశం ద్వేషం ఆపదలకు మూలం  - కార్మిక విజయం - 1960 (డబ్బింగ్)
062. ఆవేశం రావాలి ఆవేదన కావాలి - మనసు మాంగల్యం - 1971
063. ఆశనిరాశను చేసితివా రావా చెలియా రాలేవా రావా చెలియా  - భాగ్యచక్రం - 1968
064. ఆశలే అలలాగా ఊగెనే సరదాగ ఓడలాగ - శభాష్ రాముడు - 1959
065. ఆశా దురాశా వినాశానికి ఏలా ప్రయాసా వృధాయాతనే - టైగర్ రాముడు - 1962
066. ఆహా ఏమందము ఓహో ఈ చందం  - శ్రీమంతుడు - 1971
067. ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే.. ఇల్లాలే సుఖాల పంటకు జీవం - అర్ధాంగి - 1955
068. ఇంటిలోని పోరు ఇంతింత గాదురా ఇద్దరూ పెళ్ళాలు - బాలనాగమ్మ - 1959
069. ఇంతలేసి కన్నులున్న లేడిపిల్లా నువ్వు దారి - ఇంటిదొంగలు - 1973
070. ఇంతెలే వీరుల గాధ ఇంతేలే త్యాగుల గాధ - రణభేరి - 1968
071. ఇంతే ఈ లోకం తీరింతే త్యాగానికి - మాతృమూర్తి - 1972
072. ఇంతేలే నిరుపేదల బ్రతుకులు అవి ఏనాడు - పుణ్యవతి - 1967
073. ఇంద్రాద్రి దేవతల్ వందిమాగధులట్లు స్తోత్ర - గంగా గౌరి సంవాదం - 1958
074. ఇక్ష్వాకు కుల తిలకా ఇకనైనా బ్రోవరా రామచంద్రా - ఆస్తిపరులు - 1966
075. ఇదా మీ సభ్యత ఇదా మీ నాగరికత  - అగ్ని పరీక్ష - 1970
076. ఇది నా చెలి ఇది నా సఖీ నా మనోహరీ - చంద్రహారం - 1954
077. ఇది మతికి మనసుకు పోరాటం తల్లి మనిషితో దేవుని  - అక్కా చెల్లెలు - 1970
078. ఇదునీదులీల గిరిధారి నీ మహిమ తెలియగ - కృష్ణప్రేమ - 1961
079. ఇదే దైవ మహిమ నిజం తెలుసుకొనుమా - కనకదుర్గ మహిమ - 1973 (డబ్బింగ్)
080. ఇదేనా భారతీయమేనా ఇది సదాచారమేనా - మళ్ళీ పెళ్ళి - 1970
081. ఇదేనా మన సంప్రదాయమిదేనా వరకట్నపు - వరకట్నం - 1969
082. ఇనుకోరా ఇనుకోరా ఈ మల్లన్న మాటే - పంతాలు పట్టింపులు - 1968
083. ఇలలో న్యాయం లేదుసుమా ఇది కలకాలం - దొంగ నోట్లు - 1964 (డబ్బింగ్)
084. ఇలా ఇలా జీవితం పోతే పోనీ ఈ క్షణం - పరువు ప్రతిష్ఠ - 1963
085. ఇలాంటి రోజు మళ్ళి రానెరాదు ఇలాటి హాయి - రంగేళి రాజా - 1971
086. ఇల్లువిడచి పోయేవా ఇల్లువిడచి పోయేవా - చెరపకురా చెడేవు - 1955
087. ఈ ఉదయం నా హృదయం పురులు విరిసి ఆడింది - కన్నెమనసులు - 1966
088. ఈ గీతి పాపాన నీతి అనుభవఙ్ఞులా- జేబుదొంగ - 1961 (డబ్బింగ్)
089. ఈ చిట్టా అణామత్తు అంతా చిత్తులే - సంతానం - 1955
090. ఈ జగమంతా నిత్య నూతన నాటకరంగం - పెళ్ళి చేసి చూడు -1952
091. ఈ జన్మ సరిపోదు గురుడా ఇంకొక జన్మమెత్తక - రహస్యం - 1967
092. ఈ జీవన తరంగాలలో ఆ దేవుని చదరంగంలో - జీవన తరంగాలు - 1973
093. ఈ నల్లని రాలలో ఏకన్నులు దాగెనో - అమరశిల్పి జక్కన - 1964
094. ఈ భూమిపైని రాలే - శభాష్ రాజా - 1961
095. ఈ లోకము శాంతి లేని లోకము అంతులేని - ధర్మపత్ని - 1969
096. ఈలొకపు తీరు ఇంతేనా ఇలలో న్యాయము గెలిచేనా - అన్నపూర్ణ - 1960
097. ఈలోకము మహా మోసము తెలివి మాని - ఆప్తమిత్రులు - 1963
098. ఈశా! గిరీశా! మహేశా జయ కామేశా కైలాసవాసా - దేవకన్య - 1968
099. ఈశ్వరా జగదీశ్వరా ఏమి ఖర్మము - సత్య హరిశ్చంద్ర - 1965
100. ఉదయించునోయి నీ జీవితాను ఆశాభానుడు - సతీ అనసూయ - 1957
101. ఉన్నతీరునే ఉన్నది ఉంది ఉన్నదినీకేముంది  - తోడు దొంగలు - 1954
102. ఉన్నది నాకొక ఇల్లు ఉన్నది నాకొక తల్లి ఆ ఇల్లే - కన్నకొడుకు - 1973
103. ఉన్నాడు దేవుడు ఈ రోజే నిద్ర లేచాడు - ద్రోహి - 1970
104. ఉన్నావా అసలున్నావా ఉంటే కళ్ళు మూసుకున్నావా - భక్త తుకారాం - 1973
105. ఊరుమారినా ఉనికి మారునా మనిషి - మూగనోము - 1969
106. ఎంచి చూడరా యోచించి చూడరా మంచిదేదో చెడుగ - వదిన - 1955
107. ఎంత తీయని పెదవులే ఇంతి (సాకీ) - మా యింటి దేవత - 1980
108. ఎంత మంచిదానవోయమ్మ నీదెంత వింత విధాన - కన్నతల్లి - 1953
109. ఎందుకమ్మా ఆపుతావు ఏమిటమ్మా నీ నమ్మకము - అమ్మమాట - 1972
110. ఎందుకయ్యా ఉంచినావు బందిఖానలో - సి.ఐ.డి - 1965
111. ఎందుకు తాగేది ఎందుకు నిషాలోనే - పెళ్ళి సంబంధం - 1970
112. ఎందుకు వచ్చావో ఎందుకు వెళ్ళావో - మనసు మాంగల్యం - 1971
113. ఎందుకో ఈ పయనము నీకు నీవే దూరమై - దొంగల్లో దొర - 1957
114. ఎక్కడికని పోతున్నావు ఏఊరని - రైతు కుటుంబం - 1972
115. ఎక్కడికమ్మా ఈ పయనం ఏమిటి - మంచిరోజులు వచ్చాయి - 1972
116. ఎక్కడిదొంగలు అక్కడనే గప్‌చుప్ ఎవరే పిలిచారు - ఇల్లరికం - 1959
117. ఎక్కడో లేడులే దేవుడు నువ్వెక్క - మరపురాని మనిషి - 1973
118. ఎటులా బ్రతికేనో నేను జాలేలేని - సంతోషం - 1955
119. ఎడబాటయినా ఎద మారదే తడబాట - కొండవీటి సింహం (డబ్బింగ్) - 1969
120. ఎడబాటెరుగని పుణ్యదంపతుల విడదీసింది విధి నేడు - బడిపంతులు - 1972

             0 comments: