Monday, January 2, 2012

ఘంటసాల - బి. వసంత యుగళ గీతాలు
01. అటు గంటల మోతలు గణగణ ఇటు గాజుల - బాంధవ్యాలు - 1968 - రచన: డా. సినారె
02. తూలీ సోలెను తూరుపు గాలి - అడుగుజాడలు - 1966  - రచన: శ్రీశ్రీ
03. దయాశాలులారా సహాయమ్ము- దేశద్రోహులు - 1964 - రచన: మల్లాది
04. నిత్య సుమంగళి నీవమ్మా నీకు అమంగళ - ఇదా లోకం - 1973 - రచన: ఆత్రేయ
05. పెళ్ళిమాట వింటేనే తుళ్ళి తుళ్ళి పడతావు - మాతృదేవత - 1969 - రచన: డా. సినారె

0 comments: