Thursday, January 5, 2012

ఘంటసాల - కె. రాణి యుగళ గీతాలుఘంటసాల - కె. రాణి యుగళ గీతాలు

01. చెలియ లేదు చెలిమి లేదు వెలుతురే లేదు - దేవదాసు - 1953 - రచన: సముద్రాల సీనియర్
02. నాటకం ఆడదాం మహా నాటకం మరో- చెరపకురా చెడేవు - 1955 - రచన: రావూరి
03. ప్రేమో ప్రేమో ప్రేమ రామా రామా రామ - చెరపకురా చెడేవు - 1955 - రచన: రావూరి

0 comments: