Tuesday, January 3, 2012

ఘంటసాల - బెజవాడ రాజరత్నం యుగళ గీతాలు

ఘంటసాల - బెజవాడ రాజరత్నం యుగళ గీతాలు

01. నేనే విరజాజినైతే నీవే  - లక్ష్మమ్మ - 1950 - రచన: బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు
02. సుదతి నీకు తగిన చిన్నదిరా - లక్ష్మమ్మ - 1950 - రచన: బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు


0 comments: