Tuesday, January 3, 2012

ఘంటసాల బృంద గీతాలు 1
001. అందరికి ఒక్కడే దేవుడు కొందరికి రహీము కొందరికి - ఒకే కుటుంబం - 1970
002. అన్నలార తమ్ములార ఆరోగ్యమే భాగ్యము - రేచుక్క పగటిచుక్క - 1959
003. అప్పుచేసి పప్పుకూడు తినరా ఓ నరుడా - అప్పుచేసి పప్పుకూడు - 1959
004. అమ్మ కష్టజీవి గుండెలోన మండువాడే దేవుడు - కధానాయకురాలు - 1971
005. అమ్మా నీ ఆశలన్నీ తీరెనా నీలాపనిందే మిగిలేనా - స్వర్ణమంజరి - 1962
006. అమ్మా నీ ప్రాణమే పోసినావే కనుపాపలా - సవతికొడుకు - 1963
007. అమ్మా లక్ష్మమ్మా అమ్మా లక్ష్మమ్మా.. దేవతై - లక్ష్మమ్మ - 1950
008. అయ్యో మోసపు లోకం నమ్మక ద్రోహుల - శభాష్ బేబి - 1972
009. అల్లారు ముద్దుగా .. ఇదే రక్తసంబంధం - రక్త సంబంధం - 1962
010. ఆంగికం భువనం - జయజయజయ విజయేంద్ర - చంద్రహారం - 1954
011. ఆంధ్రుడా లేవరా ఆంధ్రుడా బిరాన లేవరా - పల్లెటూరు - 1952
012. ఆగదు వలపు ఆగదు .. ఇంతేరా ఈ జీవితం ( బిట్ ) - రంగుల రాట్నం - 1967
013. ఆవేదనే బ్రతుకును ఆవరించేనా.. వెలుగు నీడల - పరివర్తన - 1954
014. ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు ఏది ఎరగదు - కృష్ణప్రేమ - 1961
015. ఇంతేనయా తెలుసుకోవయా ఈ లోకం ఇంతేనయా - కధానాయకుడు - 1969
016. ఇదే రామరాజ్యము మా గ్రామ రాజ్యము - రామరాజ్యం - 1973
017. ఈ చెర బాపగదయ్యా దయామయా - శ్రీ కృష్ణ కుచేల - 1961
018. ఈనాటి సంక్రాంతి అసలైన పండగ - మంచిరోజులు వచ్చాయి - 1972
019. ఈనాడే దసరా పండగా ఈనాడే దసరా - పెద్దకొడుకు - 1973
020. ఉడుతా ఉడుతా హూత్ ఎక్కడికెళతావు - జీవన తరంగాలు - 1973
021. ఎండా వానా గాలి వెన్నెల ఏమన్నాయిరా - కదలడు వదలడు - 1969
022. ఎంతకాలం ఎంతదూరం అంతులేని - మా బాబు - 1960
023. ఎంతో చిన్నది జీవితం ఇంకా చిన్నది - శ్రీమంతుడు - 1971
024. ఎవరు నీ వారు తెలుసుకో లేవు - అవే కళ్ళు - 1967
025. ఎవరో ఏ ఊరో ఎవరు కన్నారో ఈ విధి - ఆత్మబంధువు - 1962    
026. ఏడుకొండల- శ్రీ వెంకటేశ్వర వైభవం - 1971 (డాక్యుమెంటరి)
027. ఏమాయె ఏమాయె నీ దైవము ఏమూలలొ దాగెనో - అమ్మకోసం - 1970
028. ఒక్కొక్క వ్యక్తి సమస్త శక్తి ...నలుగురు (బిట్) - తోడికోడళ్ళు - 1957
029. ఒరె ఒరె ఒరె తస్సదియ్యా తలచుకొంటె - అప్పగింతలు - 1962
030. ఒలియో ఒలి పొలియో పొలి రావేలుగలవాడా - రోజులు మారాయి - 1955
031. ఓ ఓ .. గాలి వీచెను అలలు లేచెను పడవ - చుట్టరికాలు - 1968
032. ఓ చక్కని తండ్రీ రామయ్యా నీవెక్కడుంటి - పెద్దరికాలు - 1957
033. ఓ దేవా కనలేవా మొర వినవా ఓ దేవా - దీపావళి - 1960
034. ఓ రామచంద్రా శ్రీరామచంద్రా భువిలోకి - ఇంటిదొంగలు - 1973
035. ఓరందగాడా ఓబలేశా నన్నుజూడి నవ్వమో - రత్నమాల - 1948
036. ఓహో యువరాణి ఓహో అలివేణి ముల్లోకములను - భామావిజయం - 1967
037. ఓహోహో హోహోహో వన్నెల- ఘంటసాల బృందం - టాక్సీ రాముడు - 1961
038. కరణా చూడవయా వరముజూపవయా - దీపావళి - 1960
039. కర్షకుడా దేశానికి వెన్నెముకవు - మనసు మమత - 0000
040. కలిమి నిలవదు లేమి.. ఇంతేరా ఈ - రంగుల రాట్నం - 1967
041. కాలం కలిసి వస్తే ఆ దైవం మేలుచేస్తే నవ్విన ఊళ్ళే- అదృష్టదేవత - 1972
042. కులుకు నడకల చినదానా తళుకు - పేదరాశి పెద్దమ్మ కధ - 1968
043. కొంచెం కొంచెం బిడియాలు..శ్రీరస్తు - విజయం మనదే - 1970
044. కోటి దీప ప్రభలలో- శ్రీ వెంకటేశ్వర వైభవం - 1971 (డాక్యుమెంటరి)
045. గంగా యమునా తరంగాలతో- మరపురాని కధ - 1967
046. గత యుగాల మరిపించే వైఙ్ఞానిక - దశావతారములు - 1962 (డబ్బింగ్)
047. చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర శరణు శరణు - మోహినీ భస్మాసుర - 1966
048. చక్కనివాడే బలే టక్కరివాడే యశోదమ్మ ముద్దుల - యశోద కృష్ణ - 1975
049. చిందులు వేయకురా శ్రీరంగ నీతులు చెప్పకురా - భక్త తుకారాం - 1973
050. చిన్నకత్తి పెద్దకత్తి నాదేనయా చిందేసే వీరబాహు - హరిశ్చంద్ర - 1956

                                                          0 comments: