Saturday, December 3, 2011

ఏ - పాటలు
ఏమి పేరు పెట్టుదాం ఏమని - కె. రాణి, ఎ.పి.కోమల బృందం - కన్నకూతురు - 1962 (డబ్బింగ్)
ఏమి ప్రభూ ఏమి పరీక్ష ప్రభూ కాళియ మద - పి.లీల - సొంతవూరు - 1956
ఏమి వర్ణింతువోయి నీవు - ఘంటసాల - అమ్మ (డాక్యుమెంటరీ ) - 1975
ఏమి శిక్ష కావాలో కోరుకొనవే ప్రేయసి కోరుకొనవే - ఘంటసాల - చంద్రహారం - 1954
ఏమి సొగసు అహా ఏమి వగలు - మాధవపెద్ది, కె. రాణి - సవతికొడుకు - 1963
ఏమిటయా నీలీల కృష్ణా  - పి.బి. శ్రీనివాస్ - శ్రీ కృష్ణపాండవీయం - 1966
ఏమిటయ్యా సరసాలు ఎందుకయ్యా - ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి, ఎస్.పి. బాలు - కాలం మారింది - 1972
ఏమిటి ఈ అవతారం ఎందుకు ఈ - మాధవపద్ది,స్వర్ణలత - చదువుకున్న అమ్మాయిలు - 1963
ఏమిటే నీ రభస నా మనసులోని మనసా  - ఘంటసాల - పెళ్ళి చేసి చూడు -1952
ఏమిటో ఇది ఏమిటో పలుకలేని మౌనగీతి తెలియ - పి. సుశీల,ఘంటసాల - భలే రంగడు - 1969
ఏమిటో ఈ మాయా కలలోని  - ఘంటసాల,పి. సుశీల  - ఉమా చండీ గౌరీ శంకరుల కధ - 1968
ఏమిటో ఈ వింత ఎందుకో ఈ పులకింత - పి.బి.శ్రీనివాస్, పి. సుశీల - చుట్టరికాలు - 1968
ఏమిటో ఈ విపరీతం విధికెందుకు నాపై కోపం - ఘంటసాల - కలవారి కోడలు - 1964
ఏమిటో ఎందుకో ఏమిటీ కౌగిలి ఎందుకీ ఆకలి తలచినా - పి.సుశీల - చంద్రహాస - 1965
ఏమిటో ఏమిటో ఈ పులకరింత ఎందుకో - పి. సుశీల - సతీ సావిత్రి - 1978
ఏమిటో సంబంధం ఎందుకో  - ఎం.ఎస్. రామారావు, కృష్ణవేణి - మనదేశం - 1949
ఏమిరామకధ శబరి శబరి ఏది మరియొకసారి  - పి.బి. శ్రీనివాస్ - భక్త శబరి - 1960
ఏమివ్వగల దానరా నా స్వామీ నా తనువు - పి.సుశీల - వసంతసేన - 1967
ఏమివ్వను నీకేమివ్వను - ఘంటసాల, పి. సుశీల - సుపుత్రుడు - 1971
ఏమే పార్వతి నీకు పల్కుటకు (పద్యం) - వైదేహి - శ్రీరామాంజనేయ యుద్ధం - 1958
ఏమేమో చేసేవురా నేనేమి నేరని దానరా సామి - ఎ. సీత - యోగి వేమన - 1947
ఏమో అనుకున్నా నీవేమో అనుకున్నా నీకు - పి.సుశీల - రక్త సింధూరం - 1967
ఏమో ఏమనుకొనెనో  - ఆర్. బాలసరస్వతీ దేవి - వచ్చిన కోడలు నచ్చింది - 1959
ఏమో ఏమో - ఘంటసాల,జానకి,పిఠాపురం,ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి - మా మంచి అక్కయ్య - 1970
ఏమో ఏమో యెదలొన - ఘంటసాల, ఎస్. జానకి, పి. సుశీల - స్వర్ణమంజరి - 1962
ఏమో పొరపాటేమో నీదే పొరపాటేమో - పి.లీల - మేలుకొలుపు - 1956
ఏమోఏమో ఇది నాకేమో ఏమో ఐనది - ఎస్. జానకి, ఘంటసాల - అగ్గిపిడుగు - 1964
ఏమౌనో ఈవేళలో ఏముందో ఏనీడలో జగమంత - ఎస్.జానకి - భలే అబ్బాయిలు - 1969
ఏమ్మా ఏమ్మాఇటు తిరిగి చూడవే - ఎస్. జానకి, పి.బి. శ్రీనివాస్ - లవ్ ఇన్ ఆంధ్ర - 1969
ఏయ్ ఏయ్ నువ్వెంతో బాగుంటావు - ఘంటసాల, ఎస్. జానకి - పట్టిందల్లా బంగారం - 1971
ఏయ్ ఏయ్‌రా చూస్తావేరా ఏయ్‌రా  - పి. సుశీల, ఘంటసాల - ఆదర్శకుటుంబం - 1969
ఏయ్ బావయ్యా పిలక బావయ్యా - ఘంటసాల,పి. సుశీల - పల్లెటూరి బావ - 1973
ఏయ్ రేఖా శశిరేఖా కోపమా తాపమా - ఎస్.పి.బాలు - మనుషుల్లో దేవుడు - 1974
ఏరా మనతో గెల్చే ధీరుల్వెరురా - మాధవపెద్ది,పిఠాపురం - సువర్ణ సుందరి - 1957
ఏరీ ఇక మాసరి ఏరీ ఇక మాసరి - బెంగళూరు లత, బి. వసంత - కాంభోజరాజు కధ - 1967
ఏరువాకా సాగారో రన్నో చిన్నన్న నీ కష్టమంతా - జిక్కి - రోజులు మారాయి - 1955
ఏల పగాయే ఇటులేల పగాయె - ఆర్. బాలసరస్వతి దేవి - లైలా మజ్ను - 1949
ఏల విషాదము నాకేల రాదు మోదము - ఎం. ఎస్. రామారావు - లక్ష్మమ్మ - 1950
ఏలగయ్యా దేవా ఇక బ్రతకడమెలాగ దేవా బజారిలా - రేలంగి - టింగ్ రంగా - 1952
ఏలనయ్యా స్వామి ఈ వేళాకోళం మాతో - ఘంటసాల - సొంతవూరు - 1956
ఏలనే ఏలనే నేడిటు ఏలను ఎన్నడెరుగని - ఎస్. వరలక్ష్మి - వయ్యారి భామ - 1953
ఏలనో నా మది ఏలనో మురిసేనే విరసేనే - ఎస్. జానకి - విష్ణుమాయ - 1963
ఏలమ్మా ఈ వర్షధార లోకమేనిండి కల్లోలమైపోయె - పి.లీల - హరిశ్చంద్ర - 1956
ఏలరా ఈ ప్రయాస - ఎస్.జానకి,రామం,సరోజ,లలిత బృందం - నిరపరాధి - 1963 (డబ్బింగ్)
ఏలరా ఏలరా ఈ నిరాశ ఏలరా - పిఠాపురం బృందం - నిరుపేదలు - 1954
ఏలరా మనోహరా త్రిలోక మోహనా - పి.లీల - బభ్రువాహన - 1964
ఏలాయే చెక్కిలి గాయం - ఘంటసాల,పి. సుశీల - శభాష్ రంగా - 1967 (డబ్బింగ్)
ఏలుకోరా వీరాధివీరా కళాచతురా కదనధీరా - ఎస్. జానకి - విజయం మనదే - 1970
ఏవని ఏవని చెప్పను ఏవని ఏవని చెప్పను - పి. సుశీల బృందం - బడిపంతులు - 1972
ఏవమ్మా జగడాల వదినమ్మో - ఎస్.పి. బాలు, పి. సుశీల - పండంటి కాపురం - 1972
ఏవమ్మా నిన్నేనమ్మా ఎలా ఉన్నావు - ఘంటసాల,పి. సుశీల - తేనె మనసులు - 1965
ఏవీ వెలుతురులేవి నన్ను బ్రతుకుబాటలో - ఘంటసాల - పెంపుడు కూతురు - 1963
ఏవేవో చిలిపి తలపులురుకు - పి.బి.శ్రీనివాస్, ఎస్. జానకి - సుమంగళి - 1965
ఏవో కనులు కరుణించినవి ఈమేను  - పి.లీల,ఘంటసాల - రహస్యం - 1967
ఏశక్తి చిద్రూపమే అగుపించిన కాల మేఘాలు - పి.సుశీల - సతీ సావిత్రి - 1978
ఏషా మధ్యేకాంచితంనో: రాజ్యం భోగ (శ్లోకం) - ఘంటసాల - మనదేశం - 1949
ఏసతి వహ్నిలోన జినియించెను (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య - శ్రీ కృష్ణరాయబారం - 1960
ఏస్కో నా రాజా ఏస్కో అహా ఏస్కో నా రాజా - పి. సుశీల,మద్దాలి - చిట్టి తమ్ముడు - 1962

                                               0 comments: