Thursday, December 22, 2011

మ - పాటలు
మంగళ గౌరీ మముగన్న తల్లి నా మనవి దయతో వినవమ్మ - పి. సుశీల - చిట్టి చెల్లెలు - 1970
మంగళ మనరే మంగళ మనరే అంగన నెల్లరు - టి.జి.కమల - రామదాసు - 1964
మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ - ఎం. ఎస్. రామారావు - సీతారామ కల్యాణం - 1961
మంగళము మంగళము మంగళమనరే - బృంద గీతం - సారంగధర - 1957
మంచి తరుణమురా నారదా  - ఘంటసాల - శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం -1964
మంచి దినము నేడే - పి. భానుమతి, లింగమూర్తి - స్వర్గసీమ - 1945
మంచి పెంచవయ్యా మా మనసు - ఘంటసాల - శభాష్ సత్యం - 1969
మంచి మనసు - మాధవపెద్ది, పి. సుశీల బృందం - మంచి మనసుకు మంచి రోజులు -1958
మంచి మనసు తెలిపేదే స్నేహము మనిషి విలువ - ఎస్. జానకి - కలవారి కోడలు - 1964
మంచి మాటేరా రారా చెలియ మనసు తెలుసుకోరా పిలుపు - రేణుక - గాలిమేడలు - 1962
మంచికి కాలం తీరిందా మనిషికి హృదయం - మహమ్మద్ రఫీ - పదండిముందుకు - 1962
మంచిగ రామక్రిష్ణులను మాత్రము ( పద్యం) - పి. సూరిబాబు - కృష్ణలీలలు - 1959
మంచితనము కలకాలము నిలచి - ఘంటసాల,పి. సుశీల బృందం - బందిపోటు - 1963
మంచితనానికి తావే లేదు మనిషిగ మసలే  - ఘంటసాల - బంగారు కలలు - 1974
మంచితనానికి ఫలితం వంచన మనిషికి మిగిలేది ఏమిటి - ఘంటసాల - బాంధవ్యాలు - 1968
మంచిదినమెంచి భక్తితో మనసు (పద్యం) - ఎస్.పి. బాలు - శ్రీ కృష్ణ సత్య - 1971
మంచిని మరచి వంచన నేర్చి నరుడే ఈనాడు వానరుడైనాడు - ఘంటసాల - ఒకే కుటుంబం - 1970
మంచిరోజు వస్తుంది మాకు - ఘంటసాల,పి. సుశీల బృందం - రక్త సంబంధం - 1962
మంచిరోజులొచ్చాయి -1- ఘంటసాల,పి. సుశీల బృందం - మంచిరోజులు వచ్చాయి - 1972
మంచిరోజులొచ్చాయి -2- ఘంటసాల,పి. సుశీల బృందం - మంచిరోజులు వచ్చాయి - 1972
మంచిరోజులొస్తాయి మంచివారికి - పి.బి. శ్రీనివాస్ - మంచిరోజులు వస్తాయి - 1963
మంచివాడు మా బాబాయి మా మాటే వింటాడోయి - పి. సుశీల,లత - కధానాయకుడు - 1969
మంజుల మంజుల మధుర గానముల - లత, బి. వసంత - కాంభోజరాజు కధ - 1967
మంజులగానం మనసున సాగే - పి.సుశీల,జిక్కి - వీర ప్రతాప్ - 1958 (డబ్బింగ్)
మంత్రినై రాజ్యాంగమర్మంబుల (పద్యం) - మాధవపెద్ది - మోహినీ భస్మాసుర - 1966
మందరమాట విని .. కలసి ఉంటే - ఘంటసాల, పి. సుశీల - కలిసిఉంటే కలదు సుఖం - 1961
మందాకినీ సలిల చందన .. ఝణన - ఘంటసాల,పి. సుశీల - స్వర్ణమంజరి - 1962
మందార మణిహార మాలవే - రామచంద్రరావు, ఎస్. జానకి - నిరపరాధి - 1963 (డబ్బింగ్)
మందారగంధ సంయుక్తం చారుహాసం ( పద్యం) - ఘంటసాల - భక్త జయదేవ - 1961
మందారమకరంద మాధుర్యమునతేలు ( పద్యం ) - పి. సుశీల - చెంచులక్ష్మి - 1958
మందారమాకంద సందోహతుందిల మారంద - మాధవపెద్ది - రహస్యం - 1967
మందారాలు అందాల - ఎస్. జానకి బృందం - హనుమాన్ పాతాళ విజయం - 1959 (డబ్బింగ్)
మందుగాని మందు మన చేతిలోనే ఉందన్నతలతిరుగుడుక - పిఠాపురం - ఇంటిగుట్టు - 1958
మందోయమ్మ మందు ఒక్క మాత్రతో సర్వ రోగాలు - ఘంటసాల - కాంభోజరాజు కధ - 1967
మగడుదూరమైన మాయని (పద్యం) - ఎ.పి. కోమల - బాలసన్యాసమ్మ కధ - 1956
మగని ప్రాణంబు అత్తమామలకు చూపు (పద్యం) - ఘంటసాల - శాంతి నివాసం - 1960
మగరాయ నినుచూడ చూడ మనసౌరా నిను చూడ - పి.సుశీల - భామావిజయం - 1967
మగరాయా వలరాయ ఈ వయ్యారి - పి. సుశీల,ఘంటసాల - రహస్యం - 1967
మగవాడిలే ఎగరేసుకుపో పగవాడివలే నను దోచుకు పో - పి. సుశీల - ఆస్తిపరులు - 1966
మగవారలపై మగువలు (పద్యం) - ఎస్.పి.బాలు - మాయని మమత - 1970
మగవారికి తెలిసినది అపవాదులు వేయుట - పి. సుశీల - రాణి రత్నప్రభ - 1960
మగసిరి చూపి మనసును దోచిన - వాణీ జయరాం, ఎస్.పి. బాలు - కధానాయకుని కధ - 1975
మగసిరిగలవాడ రారా సొగసరి - జిక్కి, నాగేంద్ర - కనకదుర్గ పూజామహిమ - 1960
మగువ తనే పిలువ మగవాడ జంకుతావా - ఎస్.జానకి - నవగ్రహ పూజా మహిమ - 1964
మగువా మగువా ముద్దులు కులికే - ఎల్. అర్. ఈశ్వరి - రాజ్యకాంక్ష - 1969 (డబ్బింగ్)
మట్టిలో మణులునై పిట్టకైనా నీతివున్నది - పి.సుశీల - భాగ్యవంతులు - 1962 (డబ్బింగ్)
మడి మడి శుచి శుచి అది నిన్నటి మాట - ఎస్. జానకి - దేశోద్ధారకులు - 1973
మణిక్యామల వీణాపాణీ మధుర మధుర - పి.భానుమతి - రక్షరేఖ - 1949
మతిమాలి చేయితూలి వగచేవు నేలకూలి - ఘంటసాల కోరస్ - శభాష్ రాజా - 1961
మత్తుమందు చల్లేవు బుచ్చిబావా -కె.జమునారాణి, మాధవపెద్ది - ఆటబొమ్మలు - 1966
మత్తువదలరా నిద్దుర మత్తు - ఘంటసాల - శ్రీ కృష్ణపాండవీయం - 1966
మత్సావతారము (సంవాద పద్యాలు ) - పి. సుశీల,మాధవపెద్ది - రేణుకాదేవి మహత్యం - 1960
మదనా మదనా మదనా యనుచును - ఎల్. ఆర్.ఈశ్వరి బృందం - రామాలయం - 1971
మదనా మనసాయెరా పరువముపొంగే - ఎస్. జానకి - పూజా ఫలం - 1964
మది తలచెదనే కోరి కొలిచెదనే - ఘంటసాల శ్రీరామ భక్త హనుమాన్ - 1958 (డబ్బింగ్)
మది తుళ్ళి తుళ్ళి తుళ్ళి తుళ్ళి ఎగిరింది - పి. సుశీల బృందం - ఆడపడుచు - 1967
మది వుయ్యాలలూగే నవభావాలే - పి.లీల, ఘంటసాల - భలే అమ్మాయిలు - 1957
మది శారదాదేవి - ఘంటసాల, పి.బి.శ్రీనివాస్,రఘునాధ్ పాణిగ్రాహి - జయభేరి - 1959
మదిని ఉదయించు ఆశలు కలలో- ఎస్. జానకి - పచ్చని సంసారం (డబ్బింగ్) -1961
మదిని నిన్ను నెర నమ్మి కొలుతునే - మాధవపెద్ది, జె.వి. రాఘవులు - అభిమానం - 1960

                               

0 comments: