Saturday, April 5, 2014

ఎస్.వరలక్ష్మి గీతాలు


( జననము: 13.08.1925 గురువారం - మరణము: 22.09.1996 మంగళవారం )

అందాల తనయా ఆనంద నిలయ ఇనవంశ -  సత్య హరిశ్చంద్ర - 1965
అగ్నిసాక్షిగా వివాహమైన పురుషుడే ( పద్యం ) -  దీపావళి - 1960
అనఘా భర్తువియోగ దుఃఖమును శక్యంబే (పద్యం) -  సతి సావిత్రి - 1957
అర్ధించి పరులు నిన్నడగ వచ్చేదరంచు క్షీరాబ్దిలో  (పద్యం) -  సతీ తులసి - 1959
అలఘ ప్రాభవ శంఖ చక్ర గద కోదండంబులన్ (పద్యం) -  సతీ తులసి - 1959
ఆనందమౌగ పల్లెసీమ మా పల్లెసీమ దానధర్మాల -  జీవితం - 1950
ఆశలన్నీ గాలిలోన కలిసిపోయేనే నా ఆశలన్నీ- జీవితం - 1950
ఇదియేమో మాయోకదా మహాచోద్యమాయే -  టింగురంగ - 1952
ఈ కుహూ రాత్రి నా రాజు వేంచేయునా  - పల్నాటియుద్ధం - 1947 
ఈ నిరాదరణ భరించలేను స్వామీ ( పద్యం ) -  శ్రీవేంకటేశ్వర మహత్యం - 1960
ఈ లోలాక్షలు నీ ప్రియోత్తమను నన్ను ( పద్యం) -  శ్రీకృష్ణ తులాభారం - 1955
ఈశిరోజములు చేపట్టి ఈడ్చినట్టి ద్రోహి ( పద్యం ) -  శ్రీకృష్ణావతారం -1967
ఊపరే ఊపరే ఉయ్యాలా చిన్నారి పొన్నారి -  లలిత గీతం
ఎటు కదలితివో నను మరచితివో కనరావైతివే -  కృష్ణప్రేమ - 1961
ఎన్నాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు విషాదగాధ కన్నీటి విషాద -  కనకతార - 1956
ఎలాగే సుఖాల చరించేవు బాల - ( పి.బి. శ్రీనివాస్ తొ ) - వీరభాస్కరుడు - 1959
ఎవరినే నేనెవరినే వగవగల నేనెవరే నేనెవరినే  -  బాలరాజు - 1948
ఎవరో తానెవరో ఎవరో.. కలలో కన్నులలో ( బృందం తొ ) - సతీ తులసి - 1959
ఏమని తానాడునో నేనేమని బదులాడనౌనో -  బబ్రువాహన - 1964
ఏమైనారో పాపలెందున్నారో ఎవరైనా కన్నారో  -  కనకతార - 1956
ఏలనే ఏలనే నేడిటు ఏలనే ఎన్నడెరుగని - వయ్యారిభామ - 1953
ఓ బాలరాజా జాలి లేదా బాలరాజా ఆ ఆ బాలరాజా  - బాలరాజు - 1948
ఓ బాలరాజా ప్రేమే ఎరుగవా ఓ వెర్రి రాజా  - బాలరాజు - 1948
ఓ మాతా నమ్మితి నీ పాదమే నా నాధుని కాపాడవే - సతీ తులసి - 1959
ఓ శారదా దయామయీ ఆశాప్రదాయిని - మానవతి - 1952
ఓహో  ఓహో నడిచి నడిచి అలిసిపోయి (మల్లిక్ తొ )- లలిత గీతం
ఓహో హో చారుశీలా ఓహో హో వీరబాల ( అక్కినేని తొ ) పల్నాటియుద్ధం - 1947 
కనవోయి వసంత రేయి మన వలపు సీమలో - లలిత గీతం
కరుణలేని రాజనీతి మా బ్రతుకాయే శోకగీతి - వీరభాస్కరుడు - 1959
కావవే అమ్మా కావవే అమ్మ శ్రితకల్పలతా లోకమాత  -  సతి సావిత్రి - 1957
కృష్ణా గోవిందా ద్వారకావాసా గోపీజనప్రియ ( పద్యం ) - శ్రీకృష్ణావతారం -1967
కోయిలోకసారివచ్చి కూసిపోయింది వాడవాడ - ఇల్లాలు - 1940
గడచిన గాధలు ఏవో నా మదిలో చెలరేగెను ఏలో - లలిత గీతం
గణ గణ గణ జగదంబా గుడి తలుపులు - లలిత గీతం
చందమామ ఓ చందమామ ఒక్కఘడియాగుమా -  పల్నాటియుద్ధం - 1947 
చందమామ ఓ చందమామ జాలిరాదా నీకు - పల్నాటియుద్ధం - 1947 
చాలురా వగలు ఇక చాలురా  ( అక్కినేని తొ ) - బాలరాజు - 1948
చిన్నారి తల్లి నీ చిరునవ్వుతో చాలా - వీరపాండ్య కట్ట బ్రహ్మన్న - 1959
చూపవా పతి తోవ దేవా ఆపద్బంధవా నీదరి  -  జీవితం - 1950
చెలియలు ముద్దరాలు తనుచేసిన ( పద్యం ) - కృష్ణప్రేమ - 1961
చెలీ వలపే కలేయవునా వ్యాధే మిగిలి కధేయవునా -  వీరభాస్కరుడు - 1959
జయ జయ గంగాధరా జయ జయ గౌరీవర ( పి. సుశీల బృందం తొ ) - రమాసుందరి - 1960
జయ మంగళ గౌరీ మాత భుక్తిముక్తి ప్రదాయినీ -  సతీ తులసి - 1959
జీవితమే వృధా యౌనాయిక ఇల నా ప్రేమగాధ -  సతి సావిత్రి - 1957
టకు టకు దడ దడ ఉరుకు  ( ఎస్. జానకి తొ )  - వీరపాండ్య కట్ట బ్రహ్మన్న - 1959
తగునా యిది జనకా త్వాదృశులీ స్థితిని బలుక - సతి సావిత్రి - 1957
తల్లి శాంకరి చల్లని చేతుల ( ఉడుతా సరోజిని తొ ) - టింగురంగ - 1952
తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వరా కోరిన ( పి. సుశీల తొ ) - మహామంత్రి తిమ్మరుసు - 1962
తేలి చూడుము హాయి సాటిలేని హాయి ( ఘంటసాల తొ ) - బాలరాజు - 1948
తొలి జన్మంబున నోచినట్టి వ్రత మేదోగాని (పద్యం) - సతీ తులసి - 1959
దాసిగా సేవించ తగనా పతిదాసినై జీవించ -  సతీ తులసి - 1959
ధనధాన్యాధికముల గని తనిచిన తనియు ( పద్యం) -  శ్రీకృష్ణ తులాభారం - 1955
ధనమార్జించి అభీష్టవస్తువల మోదప్రాప్తి (పద్యం) -  సతి సావిత్రి - 1957
నందగోపాలుడే తనవాడైతే ( జిక్కి తొ ) శ్రీకృష్ణ తులాభారం - 1955
నమో భూతనాధ నమో దేవదేవ ( ఘంటసాల తొ ) - సత్య హరిశ్చంద్ర - 1965

                                                           

0 comments: