Saturday, April 12, 2014

పి.బి. శ్రీనివాస్ గీతాలు - 10


( ఆశా భోంస్లే & పి.బి. శ్రీనివాస్ )


శ్రీ కృష్ణ కృష్ణ గోపాలబాల కృష్ణ ( మంగళంపల్లి & ఘంటసాల తో ) - వీరాంజనేయ - 1968
శ్రీ కృష్ణాష్టకము - Private Album
శ్రీ కైవల్యపదంబు చేరుటకై చింతించెదన్ ( పద్యం ) - భక్త పోతన - 1966
శ్రీ నవగ్రహ స్తోత్రం - Private Album
శ్రీ పాండురంగ అష్టకం - Private Album
శ్రీ మల్లికార్జున సుప్రభాతం ( ఎస్. జానకి తో ) - Private Album
శ్రీ మహలక్ష్మి అష్టకం - Private Album
శ్రీ రంగనాధ స్తోత్రం - Private Album
శ్రీ రఘురాం జయ రఘురాం సీతామనోభి ( పి. సుశీల బృందం తో ) - శాంతి నివాసం - 1960
శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం ( వైదేహి తో ) - బంగారు తిమ్మరాజు - 1964
శ్రీ హనుమాన్ చాలీషా - Private Album
శ్రీగౌరీ వల్లభం దేవం ( శివాష్టకం ) - Private Album
శ్రీమద్ పయోనిధీనికేతన ( శ్రీ లక్ష్మినరసింహ స్తోత్రం ) - Private Album
శ్రీమద్రమాకాంత కాంతోరు రత్నప్రభభాను ( దండకం ) - బంగారు తిమ్మరాజు - 1964
శ్రీమన్ మహా మంగళాకారు శ్రీ సింగుభూపాలు ( దండకం ) - భక్త పోతన - 1966
శ్రీరఘురాజ పదాభ్యునికేతన ( శ్రీ హనుమద్ అష్టకం ) - Private Album
శ్రీరస్తు అబ్బాయి శుభమస్తు అమ్మాయి ( పి. సుశీల బృందం తో ) - స్వప్న- 1980
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే - Private Album
సంగీత దేవతా సాష్ట౦గ వందనం స్వరరాగ లయ తాళ - సంచారి - 1960
సకల జగజ్జాల ( పద్యాలు ) ( మోహన్ రాజ్, రాఘవులు,మాధవపెద్ది లతో ) - సంపూర్ణ రామాయణం - 1972
సద్గుణ నికురుంబా శాంభవి జగదంబా ( పద్యం ) - రేణుకాదేవి మహత్యం - 1960
సన్నజాజి చెలిమి కోరి చల్లగాలి వీచెను ( ఎస్. జానకి తో ) - ఇరుగు పొరుగు - 1963
సమరమటంచు మీరిటుల చంకలు గ్రుద్దుట ( పద్యం ) - భీష్మ - 1962
సరసాలింక చాలురా నా సరసకు చేర రాకురా ( ఎస్. జానకి తో ) - శాంతి నివాసం ( డ్రామా ) - 1965
సరస్వతీ నమస్తుభ్యం నమస్త్యుభ్యంగ సర్వదే ( శ్లోకం ) - భక్త పోతన - 1966
సర్వ సర్వం సహా చక్రసాగరాధ ( పద్యం ) - కృష్ణ ప్రేమ - 1961
సర్వమంగళనామా రామా సుగుణధామ రఘురామా (బృందం తో ) - భక్త పోతన - 1966
సహస్ర హస్తంబులు ( మాధవపెద్ది,రాఘవులు & జనార్ధనము ల తో ) - కర్ణ - 1964
సాగరమీదుట నీదరి జేరుట శంబో నీ లీల - నాగుల చవితి - 1956
సీతమ్మ విహరించు పూదోటకు ( పి. సుశీల, బి. వసంత,పి.బి. శ్రీనివాస్ తో )- సీతాకళ్యాణం - 1976
సీతారామ కళ్యాణం చూచిన వారికి ( పి. సుశీల తో ) - సంపూర్ణ రామాయణం - 1972
సీతారాముల శుభచరితం ( సుశీల,బాలు,రామకృష్ణ & వసంత బృందం తో ) - సీతాకల్యాణం - 1976
సుగుణాభిరాముని నగుమోము చూడక ( పద్యం ) - పాదుకా పట్టాభిషేకం - 1966
సుధామధురము కళాలలితమీ సమయము ( పి. సుశీల తో ) - కృష్ణ ప్రేమ - 1961
సుభద్రార్జునీయం ( నాటకం ) ( పి. సుశీల & ఎస్.పి. బాలు తో ) - అబ్బాయి గారు అమ్మాయి గారు - 1972
సురమ్యశీలే పరితోషణా౦బితే విరాజమాన భావతాప ( శ్లోకం) ( కోరస్ తో ) - నాగుల చవితి - 1956
సూర్య శౌర్య మదేందుఇంద్ర పదవి ( శ్లోకం ) - నవగ్రహ పూజ మహిమ - 1964
సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది భూగోళం ఈ సుందరి ( బి. వసంత తో ) - ఈడు జోడు - 1963
సేవలు చెయ్యాలి ఓ పిల్లా నువ్వు సేవలు ( ఎస్. జానకి తో ) - బొబ్బిలి యుద్ధం - 1964
సొగసరి దాననయ్యా రంగేళి సింగారి రంగేళి ( కె. రాణి తో ) - అల్లావుద్దీన్ అద్భుతదీపం - 1957
హర హర శివ శివ నమామి దేవ అచల నివాస ( పి. సుశీల తో ) - రేణుకాదేవి మహత్యం - 1960
హల్లో మేడమ్ సత్యభామ పైన కోపం లోన ప్రేమ (పిఠాపురం బృందం తో) - లేతమనసులు -1968
హాయి వేరేది లేదోయి అందే మగువ చిందే మధువు ( ఎస్. జానకి తో ) - సతీ సుమతి - 1967
హాయిగా పాడనా గీతం జగములు పొగడగా ( ఘంటసాల తో ) - సప్తస్వరాలు - 1969
హే జనని ..కృష్ణవేణి తెలుగింటి విరిబోణి ( పి. సుశీల & రామకృష్ణ బృందం  తో ) - కృష్ణవేణి - 1974
హే ద్వారకానాథ ...గోపాల హరి గోపాల ( బృందం తో ) - శ్రీకృష్ణ మహిమ - 1967
హోయి మనసారగా నీవు నను దోచినావు ( పి. సుశీల తో ) - ఎవరు మొనగాడు - 1968
హ్రీంకారాసన గర్భితానలశిఖం సౌక్లీం ( శ్లోకం ) ( ఎస్. జానకి తో ) - బంగారు తిమ్మరాజు - 1964
Chandase Hoga Who Pyara Phoolonse Hoga ( with Lata ) - Main Bhi Ladki Hoon - 1964

            01   02   03   04   05   06   07   08   09   100 comments: