Saturday, March 10, 2012

ఘంటసాల ఏకగళ గీతాలు 05
241. గోరొంక గూటికే చేరావు చిలకా భయమెందుకే - దాగుడుమూతలు - 1964
242. ఘనాఘన సుందరా కరణారస మందిరా అది పిలుపో - భక్త తుకారాం - 1973
243. ఘోరాల నేరాల లోకమిది గొర్రెలపై పోరాడు - కల్యాణి - 1960 (డబ్బింగ్)
244. చక్కనయ్యా చందమామ ఎక్కడున్నావు నీవులేక  - భార్యా బిడ్డలు - 1972
245. చల్ మోహనరంగా ఓ ఓ చెల్ చెల్ మోహనరంగా రెక్కలొచ్చి - భార్యా బిడ్డలు - 1972
246. చల్లగ ఉండాలి నీమది నెమ్మది పొందాలి - మనసే మందిరం - 1966
247. చల్లగ చూడాలి పూలను అందుకు పోవాలి - పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు - 1958
248. చల్లని తల్లి ఇల్లాలే ఆ తల్లికి ఇల్లే కరువా - అనుబంధాలు - 1963
249. చల్లని వెన్నెలలో చక్కని కన్నె సమీపములో - సంతానం - 1955
250. చాలదా ఈ పూజ దేవి చాలదా  - శ్రీ కృష్ణార్జున యుద్ధం - 1963
251. చిటారు కొమ్మను మిఠాయి పొట్లం చేతికందదేం గురుడా - కన్యాశుల్కం - 1955
252. చిట్టి అమ్మలు చిన్ని నాన్నలు మన ఇద్దరికే (విషాదం) - ఆస్తిపరులు - 1966
253. చిట్టి అమ్మలు చిన్ని నాన్నలు మన ఇద్దరికే (సంతోషం) - ఆస్తిపరులు - 1966
254. చిట్టి పొట్టి పాపల్లారా చెంగున రారండి - నిన్నే పెళ్ళాడతా - 1968
255. చిట్టిపాపలు కధలు వింటూ నిదుర - మంచివాడు - 1974
256. చిత్రము పాడునటే నా చిత్తమే - సెబాష్ పిల్లా - 1959 (డబ్బింగ్)
257. చిత్రమైనదీ ప్రేమ జగాన మార్చును చరిత్ర తీరే - జగదేక సుందరి - 1961 (డబ్బింగ్)
258. చిన్నప్పటి నీ చిట్టి మనసే రాసకేళిరా - కత్తి పట్టిన రైతు - 1961 (డబ్బింగ్)
259. చిన్నారి నీ చిరునవ్వు విరిసిన మల్లెపువ్వు - పసిడి మనసులు - 1970
260. చిన్నారి బుల్లెమ్మా సిగ్గెందుకు లేవమ్మా చన్నీట- ధర్మదాత - 1970
261. చిరుగాలి వంటిది అరుదైన చిన్నది చెలగాటమాడి తన - ఈడూ జోడూ - 1963
262. చీకటి విచ్చునులే వెన్నెల వెచ్చునులే ఎపుడొ ఒకసారి - పొట్టి ప్లీడర్ - 1966
263. చీకటిరా బాబు చీకటిరా ఈ చీకటిలొ వింత - ఆలుమగలు - 1959
264. చీకటిలో కారు చీకటిలో కాలమనే - మనుషులు మారాలి - 1969
265. చీర కట్టి సింగారించి చింపి తలకు చిక్కుతీసి - ఆత్మబంధువు - 1962
266. చుక్కమ్మ అత్తయ్యరో బుల్ బుల్  - నిలువు దోపిడి - 1968
267. చుక్కల చీర కట్టుకొని .. ఏమంటారు మీరే - పవిత్ర హృదయాలు - 1971
268. చూచావా ఆ చివరికదే నోచావా చేసిన త్యాగం తగిలిన - కన్నతల్లి - 1953
269. చూడచక్కని చుక్కలరేడు .. ఏడ (బిట్) - రాజమకుటం - 1960
270. చూడవయ్యా లోకం నీకై కదిలిందీ  - కొండవీటి సింహం (డబ్బింగ్) - 1969
271. చూడు చూడు పట్టయ్యా వేడుకైన పట్టణమయ్యా - శభాష్ సూరి - 1964
272. చూలాలు సీతమ్మ కానలకు నడిచె  - నిర్దోషి - 1951
273. చూస్తున్నావా ఓ దేవా చూస్తూ ఊరికే - డబ్బుకు లోకం దాసోహం - 1973
274. చైనా దేశం వెళ్ళాను ఐనా హృదయం మనదేను - దాంపత్యం - 1957
275. చెరసాల పాలైనావా ఓ సంబరాల రాంబాబు - దొంగ రాముడు - 1955
276. చెలియా కనరావా నిరశబూని పోయితివా ఓ చెలియా - బాలరాజు - 1948
277. చెలియా చెలియా యిటు రావే నా వలపుల రాణివి - ఆజన్మ బ్రహ్మచారి - 1973
278. చెల్లాయి పెళ్ళికూతురాయెను పాలవెల్లులే - బంగారు గాజులు - 1968
279. చెల్లీ ఓ చెల్లీ చెల్లీ ఓ చెల్లీ విలపించకు - మా మంచి అక్కయ్య - 1970
280. చేయను నేరము మాయని గాయము ( సాకీ ) - అన్నపూర్ణ - 1960
281. చేసేది ఏమిటో చేసేయి సూటిగా వేసేయి పాగా - తెనాలి రామకృష్ణ - 1956
282. ఛాంగ్ భళా వెలుగు వెలగరా - మహాకవి కాళిదాసు - 1960
283. జగమే మాయా బ్రతుకే మాయా వేదాలలో - దేవదాసు - 1953
284. జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళా కలలు - దేశద్రోహులు - 1964
285. జన్మమెత్తితిరా అనుభవించితిరా బ్రతుకు సమరములో - గుడిగంటలు - 1964
286. జయ కృష్ణా ముకుందా మురారి జయ - పాండురంగ మహత్యం - 1957
287. జయ గోవింద మాధవ దామోదరా  - సీతారామ కల్యాణం - 1961
288. జయ జయ దేవ హరే జయ జయ దేవ - సతీ అనసూయ - 1957
289. జయజయ మహాదేవా శంభో హరా శంకరా సత్య - కాళహస్తి మహత్యం - 1954
290. జయజయ లోకావన భవభయ హరణా - సతీ సుకన్య - 1959
291. జయజయ శ్రీరామా రఘువరా శుభకర శ్రీరామా - జయసింహ - 1955
292. జయత్వదభ్రవిభ్రమ భ్రమభుజంగ - సీతారామ కల్యాణం - 1961
293. జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా భయమ్ము  - శభాష్ రాముడు - 1959
294. జయసుందర నందబాల గోపీజనలోల - శ్రీ కృష్ణమాయ - 1958
295. జయహే నవనీల మేఘశ్యామా - శ్రీ కృష్ణ విజయం - 1971
296. జయహే మాధవా సాదులోక - దశావతారములు - 1962 (డబ్బింగ్)
297. జాబిల్లి వచ్వాడే పిల్లా నిన్నెంతో మెచ్చాడె నీకు  - అల్లుడే మేనల్లుడు - 1970
298. జీవితమే ఒక పోరాటమురా మనకే  - కలియుగ భీముడు - 1964 (డబ్బింగ్)
299. జీవితమే చిత్రమైన లీలయే అది వినోదాల - ఆదర్శ సోదరులు - 1964 (డబ్బింగ్)
300. జీవితమే భారము చావడమే . తోడులేని నీకు - పెద్దక్కయ్య - 1967

             0 comments: