Tuesday, January 3, 2012

ఘంటసాల ఏకగళ గీతాలు 01
001. అందమైన తీగకు పందిరుంటే చాలును పైకి పైకి పాకుతుంది - భార్యా బిడ్డలు - 1972
002. అందమైన సంసారం బండికి - జాతక ఫలం - 1954
003. అందమే ఆనందం ఆనందమే జీవితమకరందం - బ్రతుకు తెరువు - 1953
004. అందాల చందమామ నిన్ను వలచి అలలులేపి - సంసారం - 1950
005. అందాల నాగుబాము నిలువెల్ల విసపు  - టౌన్ బస్ - 1957 (డబ్బింగ్)
006. అందాల పసిపాపా మామయ్యకు కనుపాపా బజ్జో రా బుజ్జాయి - చిట్టి చెల్లెలు - 1970
007. అందాల లీలలో ఆనందంబౌ - అమ్మ (డాక్యుమెంటరీ ) - 1975
008. అగ్నిశిఖలతో ఆడకుమా నీవు ఆపదపాలు గాకుమా - భూకైలాస్ - 1958
009. అతి ధీరవే గాని అపురూప రమణివే జాగ్రత - ప్రమీలార్జునీయం - 1965
010. అతులిత వైరాగ్యవనమున కగ్ని పోలి -సదారమ -1956
011. అదరక బెదరక నీవు పదమ్మా బెదరక - పెళ్ళి మీద పెళ్ళి - 1959
012. అదీ బిజా ఏఖలే బీజాంకురాలే (మరాఠీ) - పాండురంగ మహత్యం - 1957
013. అదుగో అల్లదుగో కురుక్షేత్రమున  - శ్రీ కృష్ణావతారం - 1967
014. అదుపు పొదుపు గమనించి అత్తలు మెలగాలి ( సాకీ) - కోడలు దిద్దిన కాపురం - 1970
015. అద్దరిని ఉన్నాడు అందగాడు ఓ ముద్దరాలు - వీర పూజ - 1968
016. అనగనగా ఒక చిన్నది ఆకాశంలో ఉన్నది - పెళ్ళికాని పిల్లలు - 1961
017. అనగనగా ఒక రాజు అనగనగా ఒక రాణి - ఆత్మబంధువు - 1962
018. అనిలతరళ కువలయ .. యారమితా వనమాలినా సఖీ - భక్త జయదేవ - 1961
019. అనుకున్నదొక్కటి అయినది - మంచి మనసుకు మంచి రోజులు -1958
020. అనుమానం నీలో అనుమానం ఏలా అనుమానం - అనుమానం - 1961 (డబ్బింగ్)
021. అనురాగమే నశించి అవమానమే దహించి నవనీత - అక్క చెల్లెళ్లు - 1957
022. అన్నదమ్ములలోన అతి ప్రియతముని - పాండవ వనవాసం - 1965
023. అన్నను వీడి అత్తారింటికి - మా అన్నయ్య - 1966 (డబ్బింగ్)
024. అన్నయ్య చేసిన పనియమ్మా నే నీపై - కొడుకులు కోడళ్లు - 1963 (డబ్బింగ్)
025. అపజయమెరుగని వీరుడా - సామ్రాట్ పృధ్వీరాజ్(డబ్బింగ్ ) - 1962
026. అబ్బలాలో ఓయబ్బలాలో నీ  - ఉమా చండీ గౌరీ శంకరుల కధ - 1968
027. అమ్మ మహలక్ష్మి దయసేయవమ్మా మమ్ము మా పల్లే - గుణసుందరి కథ - 1949
028. అమ్మను కనగలవా నీవిక హాయిగా - విజయకోట వీరుడు - 1958 (డబ్బింగ్)
029. అమ్మల్లారా ఓ అయ్యల్లారా మా అమ్మనెవరైన చూసారా - భలేపాప - 1971
030. అమ్మా అని అరచినా ఆలకించవేమమ్మా  - పాండురంగ మహత్యం - 1957
031. అమ్మా అమ్మా .. అమ్మా అమ్మా అని  - సువర్ణ సుందరి - 1957
032. అమ్మా అమ్మా అనే మాటలో ఎంతటి కమ్మదనంవుంది - అనురాగం - 1963
033. అమ్మా అమ్మా కనుమూశావా - మనుషులు మారాలి - 1969
034. అమ్మా లోపమా అయ్యో - నవరత్న ఖడ్గ రహస్యం - 1964 (డబ్బింగ్)
035. అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ నువ్వు గమ్మత్తుగా  - హంతకులొస్తున్నారు జాగ్రత్త - 1966
036. అయినవారు దూరమైన - ధాన్యమే ధనలక్ష్మి - 1967 (డబ్బింగ్)
037. అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్య అన్యాయం చేశావేమయ్య - అదృష్టవంతులు - 1969
038. అయ్యో పసివాడా పాపం పసివాడా దేవుడా - పాపం పసివాడు - 1972
039. అరయరానీ హరీ మాయ ఎరుగనెవరీ తరమయా - నలదమయంతి - 1957
040. అలిగితివా  (నను భవదీయ పద్యంతొ సహా) - శ్రీ కృష్ణార్జున యుద్ధం - 1963
041. అలుకా మానవయా జాలి బూనవయా నరకాధీశ్వరా - దీపావళి - 1960
042. అల్లా యాఅల్లా మనిషికి మనిషికి రకరకాలుగా - ఆలీబాబా 40 దొంగలు - 1970
043. అవనిలో రాజ్యము అది వీర భోజ్యమమ్మా- రాజ్యకాంక్ష - 1969 (డబ్బింగ్)
044. అవనీ నీపతి వెడలిపోయెనా నీగతమే నిన్నేడిపించెనా - ప్రియురాలు - 1952
045. అవునమ్మా ఆడబ్రతుకులింతేనమ్మా  - రమాసుందరి - 1960
046. అహో రామకధా హనుమ జనమకు - వీరాంజనేయ - 1968
047. ఆ మనసులోన ఆ చూపులోన పరుగులెత్తే మృదుల - పల్లెటూరు - 1952
048. ఆ రంభకొక లేఖ వ్రాస్తా మదిలో - ముద్దుపాప - 1968 (డబ్బింగ్)
049. ఆకసమున విహరించే ఓ జాబిలి నీ స్నేహితుని - చిన్నన్న శపధం - 1961 (డబ్బింగ్)
050. ఆజ్‌కా సున్హేరా దిన్ హై అమృతదిన్ ఆయా ( హిందీ) - పాండురంగ మహత్యం - 1957
051. ఆడజన్మ మహిమా భళిరే వర్ణింపగ వశమా  - ధర్మాంగద - 1949
052. ఆడుతు పాడుతు నీ కధ - అమ్మ (డాక్యుమెంటరీ ) - 1975
053. ఆదియు తానే అంతము తానే - శ్రీరామ భక్త హనుమాన్ - 1958 (డబ్బింగ్)
054. ఆనందమంతా అనురాగమంతా ఆశించవా ఈ వేళ అందాల - బలే బావ - 1957
055. ఆనాటి హాయి ఏమాయెనో ఈనాడు ప్రేమ - సవతికొడుకు - 1963
056. ఆపదల పాలైతివా అపనిందలకు గురిఐతివా అల్పుడేదో - పల్లెటూరు - 1952
057. ఆయి ఆయి ఆయి ఆపదలు (జోల పాట ) - సతీ అనసూయ - 1957
058. ఆరని మంట నా హృదయమందు - తలవంచని వీరుడు - 1957 (డబ్బింగ్)
059. ఆలపించనా అనురాగముతో ఆనందామృత  - పిచ్చి పుల్లయ్య - 1953
060. ఆలయాన వెలసిన ఆ దేవుని రీతి ఇల్లాలే ఈ జగతికి - దేవత - 1965


             0 comments: