Saturday, March 10, 2012

ఘంటసాల ఏకగళ గీతాలు 03
121. ఎడబాసి పోయే జీవనజ్యోతీ విలపించె - శ్రీ కృష్ణ లీలలు - 1956
122. ఎన్ని పూవులిలా నలిగిపోయినవో .. మగజాతికి - స్త్రీ జన్మ - 1967
123. ఎన్ని వగలో ఎంత వలపో నాతో నాటక - యెవరా స్త్రీ - 1966 (డబ్బింగ్)
124. ఎల్లి నాతో సరసమాడేను అబ్బ - భువనసుందరి కధ - 1967
125. ఎవడవునుకున్నాడవడనుకున్నాడు  - ఎత్తుకు పైఎత్తు - 1958
126. ఎవడురా దొంగ ఎవడురా మేకతోలు కప్పుకున్న - బాగ్దాద్ గజదొంగ - 1968
127. ఎవరనుకున్నావ్ నన్నేమనుకున్నావే - అదృష్టజాతకుడు - 1971
128. ఎవరన్నారురా ఇది లోకమని - మా మంచి అక్కయ్య - 1970
129. ఎవరి కోసం ఎవరి కోసం ఈ ప్రేమ మందిరం - ప్రేమనగర్ - 1971
130. ఎవరికి తెలియదులే ఇంతుల సంగతి ఇంతుల - దొరికితే దొంగలు - 1965
131. ఎవరికి పుట్టిన పాప చివరికి ఎవరికి దక్కిన పాపా - బంగారు సంకెళ్ళు - 1968
132. ఎవరికి వారౌ స్వార్ధంలో హృదయాలరుదౌ లోకంలొ - గుడిగంటలు - 1964
133. ఎవరికీ తలవంచకు ఎవరినీ యాచించకు - నిండు సంసారం - 1968
134. ఎవరికైనా ఎన్నడైన తెలియరానిది - భువనసుందరి కధ - 1967
135. ఎవరివో నీ వెవరివో ఎవరివో ఎవరివో .. నా భావనలో - పునర్జన్మ - 1963
136. ఎవరు చేసిన ఖర్మ వారనుభవింపక ఏలికకైన - కీలుగుఱ్ఱం - 1949
137. ఎవరూ నీవారు కారు ఎవరూ నీతోడు రారు - ధర్మదాత - 1970
138. ఎవరూలేరు నీకెవరూ లేరు ఉందిలే  - మనువు మనసు - 1973
139. ఎవరో జ్వాలను రగిలించారు వేరెవరో - డాక్టర్ చక్రవర్తి - 1964
140. ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూసి - భూమికోసం - 1974
141. ఎవ్వడికోసమ ఎవడున్నాడు పొండిరా పొండి - ధర్మదాత - 1970
142. ఏ ఇంట పుట్టావో ఏ ఇంట పెరిగావో  ఈనాటికి ఈ నింద - హరిశ్చంద్ర - 1956
143. ఏ కొమ్మకు పూచెనో ఏ గాలికి వీచెనో చిన్నారిపువ్వే - చిన్నారి పాపలు - 1968
144. ఏ జన్మ చేసిన కర్మ ఫలమో.. ఈ పూల మాలే - పూలమాల - 1973
145. ఏం అన్ననాడే నిన్నాపువారు లేరే నేనే - కధానాయకడు కధ - 1965 (డబ్బింగ్)
146. ఏక్ దో తీన్ చార్ పంచ్ పఠానా అరె చమ్క్ చలో - డబ్బుకు లోకం దాసోహం - 1973
147. ఏడుకొండల వెంకటేశ్వరా నీవైనా ఈ మనుషులకు బుద్డి - ఆదర్శకుటుంబం - 1969
148. ఏనాటిదో ఈ బంధం ఈ జీవుల సంబంధం - రుణాను బంధం - 1960
149. ఏనాడు ఆడబ్రతుకు ఇంతేకాదా ఆదేవుని పరీక్షలకు - భామావిజయం - 1967
150. ఏనాడు మొదలిడితివో విధి ఏనాటికయ్యెనే నాటక సమాప్తి - చంద్రహారం - 1954
151. ఏనిముషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు - లవకుశ - 1963
152. ఏమంటేవా బొమ్మా ఓ రమణీ ముద్దులగుమ్మా - పరువు ప్రతిష్ఠ - 1963
153. ఏమండి ఇటు చూడండి ఒక్కసారి - మంచి మనిషి - 1964
154. ఏమనుకున్నావు నన్నేమనుకున్నావు పిచ్చివాడి - బంగారు బాబు - 1973
155. ఏమనెనే చిన్నారి ఏమనెనే వన్నెల సిగపువ్వా కనుసన్నలలో - షావుకారు - 1950
156. ఏమయ్యా ప్రేమయ్యా పడితే లేవవు ఓ భయ్యా - తోబుట్టువులు - 1963
157. ఏమి చెప్పుదును ఒరే ఒరే నాకెదురేలేదిక - రాణి రత్నప్రభ - 1960
158. ఏమి వర్ణింతువోయి నీవు - అమ్మ (డాక్యుమెంటరీ ) - 1975
159. ఏమి శిక్ష కావాలో కోరుకొనవే ప్రేయసి కోరుకొనవే - చంద్రహారం - 1954
160. ఏమిటే నీ రభస నా మనసులోని మనసా  - పెళ్ళి చేసి చూడు -1952
161. ఏమిటో ఈ విపరీతం విధికెందుకు నాపై కోపం - కలవారి కోడలు - 1964
162. ఏలనయ్యా స్వామి ఈ వేళాకోళం మాతో - సొంతవూరు - 1956
163. ఏవీ వెలుతురులేవి నన్ను బ్రతుకుబాటలో - పెంపుడు కూతురు - 1963
164. ఐంద్రీ మహావిద్య యను పేర - అమ్మ (డాక్యుమెంటరీ ) - 1975
165. ఐనవారు నాకెవరు ఓహో విను మిష్టర్ దయగల - చివరకు మిగిలేది - 1960
166. ఐహిక సుఖము క్షణికమ్ము సుమ్మా - సతీ సక్కుబాయి - 1965
167. ఒంటరినై పోయాను ఇక ఇంటికి ఏమని పోను - గులేబకావళి కథ - 1962
168. ఒకటి రెండు మూడు విడివిడిగా ఉంటే అంతే - నిండు హృదయాలు - 1969
169. ఒకరిది నేరం ఒకరికి భారం జీవిత నావకు - నిండు కుటుంబం - 1973
170. ఒసే వయ్యారి రంగి నా మనసే కుంగి పాడిందే - పల్లెటూరి బావ - 1973
171. ఓ అనార్కలి ఓ అనార్కలి ప్రేమకై బ్రతుకు - అనార్కలి - 1955
172. ఓ చెలి కోపమా అంతలో తాపమా సఖీ - శ్రీ కృష్ణ తులాభారం - 1966
173. ఓ తోడులేని చెల్లి పగబూనె పాడు సంఘం - కుంకుమరేఖ - 1960
174. ఓ నాన్నా ఓ నాన్నా .. ఒంటరొంటరిగ పోయేదానా - రేచుక్క - 1955
175. ఓ పోయే పోయే చినదాన నీ తీయని మనసు నాదేనా - ఉయ్యాల జంపాల - 1965
176. ఓ భారతవీరా ఓయీ భారతవీరుడా  - రక్త తిలకం - 1964 (డబ్బింగ్)
177. ఓ రాజా విడిచినావా .. ఆలుబిడ్డల నెడబాసి - అమరకవి - 1953 (డబ్బింగ్)  
178. ఓ సఖీ ఓహొ చెలీ ఓహో మదీయ మోహిని ఓ సఖీ - జగదేకవీరుని కథ - 1961
179. ఓ సుఖముల వెదెకెడు మానవుడా - సెబాష్ పిల్లా - 1959 (డబ్బింగ్)
180. ఓ..హృదయం లేని ప్రియురాలా వలపులు రగిలించావు - కన్నెమనసులు - 1966

             0 comments: